Contributiile sociale pt PFA in 2015: Care sunt cotele obligatorii anul acesta?

Persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru veniturile pe care le realizeaza un impozit de 16%. In plus, aceasta categorie de contribuabili are de achitat si anumite contributii. Unele dintre acestea sunt obligatorii, in timp ce altele sunt optionale. Cotele contributiilor, valabile in acest an, au fost stabilite recent prin legea bugetului de stat pe anul 2015 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform reglementarilor in vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa plateasca contributii de asigurari sociale (pensii) si contributii de asigurari sociale de sanatate.

Pe langa aceste doua contributii obligatorii, mai exista si unele contributii optionale, pentru care persoanele fizice autorizate pot sa opteze. Este vorba despre contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributia pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale, precum si contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS).

Cotele acestor contributii, valabile in 2015, au fost stabilite prin Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2015 si Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale.

Contributia la pensie – CAS de 26,3%

Cota contributiei de asigurari sociale (CAS) pe care PFA o datoreaza la sistemul de pensii este de 26,3% si se aplica asupra venitului declarat, adica venitul pentru care doreste sa se asigure. Totusi, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014 si care a intrat in vigoare pe 2 ianuarie 2015, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat a fost majorat cu peste 100 de lei.

Astfel, pentru anul fiscal 2015, castigul salarial mediu brut este de 2.415 lei, in urcare de la 2.298 lei, cat a fost in 2014.

In aceste conditii, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mica de 845,25 lei, dar nici mai mare de 12.075 lei.

Aplicand cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, PFA va plati la pensie minimum 220,30 lei (35% x 2.415 lei x 26,3%) si maximum 3.175,725 lei (5 x 2.415 lei x 26,3%).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Ce categorii de PFA nu platesc CAS?

Contributia de asigurari sociale este obligatorie, insa nu pentru toate categoriile de PFA. Concret, exista cateva categorii de PFA care nu contribuie la pensii.

Pe aceasta lista se inscriu contribuabilii al caror venit net anual, obtinut in anul fiscal precedent, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (35% x 2.415 lei = 845,25 lei).

De asemenea, nici persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj nu trebuie sa mai plateasca CAS pentru veniturile obtinute ca PFA.

Acelasi lucru este valabil si pentru persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii, precum si pentru persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

Contributia la sanatate – CASS de 5,5%

Persoanele fizice autorizate datoreaza o contributie la sanatate de 5,5%, insa baza de calcul difera in functie de modul de impunere a PFA – in sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea in sistem real baza de calcul este reprezentata de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale).

In cazul impozitarii la norma de venit baza de calcul este valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara (care din 1 ianuarie 2015 este de 975 lei), daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

In cazul persoanelor fizice autorizate care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.

Va reamintim! Conturile in care se incaseaza contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:

22.21.03.12 – “Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica” 26.21.05.03.02 – “Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri”

Conturile IBAN ale acestor conturi se gasesc la fiecare trezorerie in parte.

Care sunt contributiile optionale?

Asa cum mentionam la inceputul articolului, contributiile optionale sunt cea la bugetul asigurarilor pentru somaj, cea pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale, precum si cea pentru concedii si indemnizatii (FNUASS).

Astfel, desi asigurarea pentru somaj nu este obligatorie pentru o persoana fizica autorizata, totusi ea poate alege sa o plateasca, in cazul in care doreste sa beneficieze de ajutor de somaj, atunci cand, de exemplu, nu va mai avea activitate.

Contributia lunara la somaj este de 0,5% din venitul asigurat.

Conform prevederilor legale, se poate asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj orice persoana care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu este deja asigurata.

Pentru a plati contributia la somaj, persoanele fizice pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, dar nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa PFA poate alege sa o plateasca daca doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Conform OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, contributia pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_39477/PFA-si-contributiile-sociale-2015-Care-sunt-cotele-obligatorii-si-optionale-anul-acesta.html?utm_content=buffer29bca&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

(Visited 50 times, 1 visits today)