Dizolvare si lichidare simultana SRL

Buna seara

Detin un SRL in care suntem 2 asociati si am decis sa inchidem firma, fara lichidator, neavand nici un fel de active si pasive (am discutat cu contabilul aspectele fiscale).
Care este formularea exacta si corecta (din care sa rezulte ca este vorba despre o radiere si lichidare voluntara) pe care trebuie sa o folosesc in Hotararea AGA pe care trebuie sa o depun in prima etapa la ONRC? Trebuie sa precizez si ca nu am datorii la stat si ca nu exista active si pasive?

H O T A R A R E
a Adunarii Generale a Asociatilor societăţii ………. S.R.L.

Subsemnaţii • ………………, cetăţean român, născut la data de ……………… în …………, domiciliat în …………., Str. ………….. nr. ………, identificat cu C.I. seria ………… nr. ………., eliberat de …………… la data de …….., CNP ………………..

• ………………, cetăţean român, născut la data de ……………… în …………, domiciliat în …………., Str. ………….. nr. ………, identificat cu C.I. seria ………… nr. ………., eliberat de …………… la data de …….., CNP ………………..

în calitate de asociaţi ai Societăţii ……….. SRL cu sediul în ………., strada ………. nr. …………, judeţul ………….., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J ……………, CUI ………….., in sedinta adunarii generale din data de ………………., cu unanimitate de voturi, am hotărât următoarele:

I. Dizolvarea Societăţii sus-menţionate, precum şi lichidarea sa simultană, în temeiul art. 235 din Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990. Asociaţii sunt de acord să împartă activele rămase potrivit contribuţiei la beneficii şi pierderi – 50% pentru fiecare asociat.

II. Împuternicirea administratorului …………….. să îndeplinească toate activităţile necesare conform legislaţiei române şi actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, şi să reprezinte Societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la: Oficiul Registrului Comerţului, organele financiare, la toate organele şi instituţiile la care este necesară prezenţa în vederea dizolvării şi lichidării.

Redactată astăzi, ……………., de catre asociaţi.

Semnături,
……..……………………..…………..

………….………………………………..

Data

1. Efectuarea simultană a dizolvării și lichidării societății, conform art. 227, alin. 1, lit. d și art. 235 din Legea nr. 31/1990, fără numire de lichidator.
2. Repartizarea și lichidarea patrimoniului societății se face în cuantumul de 50% pentru fiecare asociat, conform cotei de participare la beneficii și pierderi, asociații urmând a asigura stingerea/regularizarea pasivului societății.

Dl/Dna _____________, in calitate de _______________, este mandatat să indeplinească formalitatile legale si de publicitate cerute de lege cu privire la hotararile societatii, putând în acest scop să angajeze avocati si să semneze in mod valabil oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Stiati ca?

Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0724.113.188. Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

(Visited 1.864 times, 2 visits today)