Modificare obiect de activitate firma – procedura

Conform avocatnet.ro, in cazul în care vă hotărâţi să modificaţi obiectul de activitate al firmei dumneavoastră, trebuie să ţineţi cont de prevederile legale în vigoare. Prin urmare, vă spunem astăzi ce documente trebuie să cuprindă dosarul pe care îl veţi depune la Registrul Comerţului, dar şi ce taxe implică această procedură.

Potrivit reglementărilor în vigoare, o firmă poate avea un singur obiect principal de activitate, căruia îi corespunde un singur cod CAEN, care este declarat, obligatoriu, la constituire, fiind prevăzut în actul constitutiv sau statut şi înscris în certificatul de înregistrare.

Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că actul constitutiv al unei societăţi trebuie să cuprindă, printre altele, şi obiectul de activitate al acesteia, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale.

În ceea ce priveşte numărul de obiecte secundare de activitate, legislaţia nu prevede vreo limitare în acest sens.

Conform Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, activitatea principală este acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a firmei. În schimb, activitatea secundară reprezintă orice altă activitate a firmei, activitate care produce bunuri sau servicii.

După ce domeniile de activitate sunt declarate, acestea pot fi modificate pe parcurs, iar în acest sens, trebuie îndeplinite o serie de formalități la Registrul Comerțului.

Ce acte sunt necesare pentru modificarea obiectului de activitate?

Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), pentru înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind modificarea obiectului de activitatea al unei firme (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu și activitate principală, schimbarea domeniului și activității principale) trebuie depuse la ONRC mai multe documente.

În primul rând, contribuabilul trebuie să depună o cerere de înregistrare, în orginal, care poate fi descărcată de aici.

Acestei cereri de înregistrare i se adaugă și actul modificator al actului constitutiv, adică hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/CA/directoratului sau actul adițional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor grupului de interes economic sau grupului european de interes economic cu sediul în România, în original.

Totodată, trebuie depus și actul constitutiv actualizat, în una dintre următoarele forme:

 • înscris sub semnătură privată;
 • înscris sub semnătură privată atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului;
 • înscris sub semnătură privată, certificat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde firma are sediul social;
 • în formă autentică, în cazurile prevăzute de lege.

Conform ONRC, după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor când înregistrarea va fi efectuată pe bază hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

Dacă este cazul, Registrul Comerţului solicită şi:

 • declarația-tip pe propria răspundere (în original), semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
 • persoana juridică nu desfășoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum trei ani (model 3 – pct. 6, Notă de subsol ) – original;
 • persoană juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 3-original);
 • certificatul de înregistrare, în original – atunci când solicitaţi modificarea obiectului de activitate principal al firmei, urmând a primi un nou astfel de document;
 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
 • împuternicire specială (în formă autentică), avocațiala sau delegație pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original).

Important! În declarația-tip se vor înscrie toate activitățile care se desfășoară la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost autorizate.

Pentru modificarea obiectului de activitate al unei firme trebuie plătite și unele taxe la registrul comerțului. Potrivit ONRC, valoarea acestor taxe este de aproximativ 144 de lei şi este formată din:

 • 45 lei – taxele de registru;
 • 27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
 • 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (45 lei taxa de registru, la care se adaugă 27 lei reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014).

În plus, la suma amintită anterior se va adăuga tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Taxele pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile registrului comerţului, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată.

Conform aceleiași surse, cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege și dovezile privind plata taxelor și tarifelor legale trebuie îndosariate (în dosar cu șină) și numerotate, după care trebuie depuse de către solicitanți la registrul comerțului direct, prin poștă, cu scrisoare cu valoare declarată și confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, atașată sau logic asociatăsemnătura electronică extinsă.

În ceea ce privește soluționarea cererii, aceasta revine în competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea și a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Registrul Comerţului oferă asistenţă celor interesaţi

Potrivit informaţiilor furnizate de instituţie, redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Totuşi, există şi servicii care se acordă gratuit, acestea fiind:

 • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
 • îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
 • redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege
 • Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0724.113.188. Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

(Visited 146 times, 1 visits today)

Cum putem sa infiintam un S.R.L.?

SRL (Societate cu raspundere limitată) este cea mai răspunândită formă de organizare a firmelor din România, fiind şi una dintre cele mai sigure pentru asociaţi, aceştia fiind răspunzători doar cu aporturile aduse şi cu patrimoniul firmei. SRL-ul este de asemenea şi cel mai ieftin mod de a-ţi deschide o firmă, întrucât capitalul social necesar pentru înfiinţare este de doar 200 de lei.

Legislaţie S.R.L.

Legea care reglementează actele şi paşii necesari pentru înfiinţarea SRL este Legea 31/1990. Capitalul minim pentru înfiinţarea PFA este de 200 de lei. Spre deosebire de PFA, unde proprietarii firmei răspund în caz de insolvenţă cu averea proprie, asociaţii în cadrul unui SRL răspund doar cu patrimoniul înregistrat al companiei. Numărul de asociaţi este limitat la 50 într-un SRL, însă o persoană fizică sau juridică poate să fie asociat unic.

Acte necesare înfiinţare SRL

Primul pas pentru înfiinţarea unei firme este stabilirea obiectului principal de activitate, în conformitate cu clasificarea din Codul CAEN.

Următorul pas, înainte de a se verifica disponibilitatea numelui pentru companie, trebuie aleasă forma juridică sub care firma va activa. În cazul de faţă, SRL – Societate cu raspundere limitată. După ce a fost aleasă forma juridică, trebuie  verificată dispnonibilitatea numelui dorit pentru companie, după care trebuie rezervat, la Registrul Comerţului.

Înainte de a fi depus actul constitutiv, trebuie ca deţinătorii viitoarei companii să aibă o locaţie pentru un sediu social, înregistrat la ANAF. Pentru a putea folosi o clădire sau un apartament ca sediu social pentru o firmă, trebuie dovedit dreptul de folosinţă asupra imobilului, fie prin certificat de comodat, fie prin acte de proprietate. De asemenea, pentru stabilirea sediului social trebuie scrisă o declaraţie pe propria răspundere că posesorul sau asociaţii vor respecta condiţiile de folosinţă a imobilului.

În cazul în care sediul social va fi într-un apartament, este necesar şi acordul vecinilor sau asociaţiei de locatari pentru stabilirea sediului social.

Următorul pas este întocmirea şi depunerea actului constitutiv la Registrul Comerţului. Actul constitutiv trebuie să cuprindă în primul rând datele de identificare ale asociaţilor (numele, prenumele, codul numeric personal, locul si data naşterii, domiciliul şi cetăţenia,  forma firmei (dacă este SRL, societate în comandită simplă pe acţiuni, etc) şi sediul social.

Pe lângă acestea, mai este necesar să fie specificat şi domeniul de activitate al firmei, capitalul social şi asociaţii care vor administra firma, precum şi ce putere are fiecare în companie. O altă menţiune care nu trebuie uitată este partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi în cadrul firmei, precum şi aportul fiecărui asociat. De asemenea, trebuie şi semnăturile în original ale asociaţilor companiei.

După încheierea actului constitutiv, în termen de 15 zile firma trebuie înmatriculată la Registrul Comerţului. Pentru înmatriculare, sunt necesare atât actul constitutiv, cât şi dovada că asociaţii şi-au adus contribuţiile şi capitalul social a fost depus (la o bancă), dovada sediului declarat şi a disponibilităţii firmei, acte care atestă operaţiunile încheiate în contul societăţii şi declaraţii pe propria răspundere de la fondatori că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

La Registrul Comerţului trebuie depuse trei tipuri de formulare: Cerere, Declaraţie pe propria răspundere şi Anexa- Vector Fiscal. 

În cazul în care documentele depuse au fost complete, Registrul Comerţului va elibera Certificatul de Înregistrare al Firmei, care atestă înfiinţarea SRL-ului.

Sursa:http://www.zf.ro/zf-24/infiintare-srl-ce-pasi-trebuie-sa-faci-ca-sa-iti-deschizi-propria-firma-12628184

Stiati ca?

Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0734,319,928.Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

(Visited 70 times, 1 visits today)

Ce acte sunt necesare pt infiintarea unui SRL-D?

Conform avocatnet.ro, societatea cu răspundere limitată – debutant (SRL-D) se adresează, aşa cum îi spune şi numele, antreprenorilor aflaţi la prima afacere, iar înfiinţarea unei astfel de entităţi la Registrul Comerţului este gratuită. În plus, toţi cei care desfăşoară pentru prima dată activitate economică pot primi, din partea statului, credite nerambursabile de până la 10.000 de euro, cu condiţia îndeplinirii anumitor criterii.

Societatea cu Răspundere Limitată – Debutant este reglementată de către Ordonanţa de Urgenţă nr. 6/2011, act normativ prin intermediul căruia a fost creat cadrul legal pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii aflaţi la debut.

Astfel, o SRL-D poate fi înfiinţată de întreprinzătorii cu capacitate deplină de exerciţiu, care doresc să îşi deschidă o afacere pentru prima dată, indiferent de vârstă.

În trecut, prevederile vizau doar “întreprinzătorii tineri”, persoane sub 35 de ani care debutau în afaceri, dar dispoziţia care impunea vârsta de până la 35 ani a fost eliminată în iulie 2014, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 97/2014. De atunci, sintagma „întreprinzator tânăr” a fost înlocuită cu sintagma „întreprinzător debutant în afaceri„, astfel încât în prezent beneficiarii trebuie să aibă doar capacitate deplină de exerciţiu şi să îndeplinească următoarele condiţii:

 • anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european;
 • înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990;
 • declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că nu au mai deţinut sau nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei alte companii, pe care o depun la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.

În acelaşi timp, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, firma debutantă nou-înfiinţată trebuie să îndeplinească câteva condiţii:

 • este societate cu răspundere limitată (SRL), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii societăților nr. 31/1990;
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale OUG nr. 6/2011;
 • este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
 • este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
 • are în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţionala în vigoare (CAEN Rev 2).

Firmele debutante nu pot activa în anumite domenii

Legislaţia în vigoare stabileşte o serie de limitări atunci când vine vorba de grupele de activitate ce pot fi incluse ca obiect de activitate al unei societăţi debutante. Astfel, NU se pot desfăşura, ca SRL-D, activităţi economice ce ţin de:

 • intermedieri financiare şi asigurări;
 • tranzacţii imobiliare;
 • activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al bauturilor);
 • activităţi de pescuit şi acvacultură;
 • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;
 • activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 • ajutoare destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
 • ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Cum infiintam un SRL-D?

Înfiinţarea unei SRL-D este, practic, similară cu înfiinţarea unei SRL, adică una dintre formele de organizare în care pot fi constituite entităţile cu personalitate juridică, în baza legii.

Astfel, înmatricularea unei SRL-D nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul îşi stabileşte sediul profesional (ORCT).

Ca şi în cazul înfiinţării unei SRL, prima etapă în procedura de înfiinţare o reprezintă rezervarea denumirii societăţii cu răspundere limitată – debutant, prin depunerea la ORCT a cererii de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completată cu trei denumiri.

Atenţie! Dacă pentru rezervarea denumirii unei SRL solicitantul trebuie să achite şi taxa de registru de 72 de lei, în cazul unei SRL-D această operaţiune este gratuită.

Conform informaţiilor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), firma unei societăţi cu răspundere limitată debutant se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociaţi, şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată” la care se adaugă sintagma debutant sau „S.R.L.- D”.

Apoi, la fel ca şi pentru înfiinţarea unei SRL, persoanele care doresc să înfiinţeze un SRL-D trebuie să dovedească faptul că deţin un sediu social, lucru posibil prin depunerea, în copie certificată de parte sau în copie legalizată a unuia dintre următoarele documente: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie în formă autentică sau certificatul de moştenitor, în cazul persoanelor care aleg să folosească drept sediu social un imobil pe care îl au în proprietate, sau contractul de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică), contractul de subînchiriere, contractul de concesiune, contractul de leasing imobiliar sau contractul de comodat pentru spaţiile închiriate.

Important! Printre documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social se numără şi extrasul de carte funciară, iar acesta, spre deosebire de documentele enumerate anterior, trebuie depus în original.

Totodată, dosarul de înregistrare trebuie să conţină o cerere adresată Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formularul poate fi descărcat de aici.

De asemenea, pentru stabilirea sediului social într-un bloc/ locuinţă alcătuită din mai multe apartamente, va fi nevoie de acordul asociaţiei de proprietari şi de acordul veciniilor.

Un alt document important, care nu poate lipsi din dosarul cu care solicitantul se va prezenta la ghişeele ORCT este Declaraţia dată pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionari sau asociaţi în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european.

În ceea ce privește soluționarea cererii, aceasta revine în competența directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea și a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

Dacă dosarul este complet şi cuprinde toate documentele solicitate, Oficiul Registrului Comerţului eliberează actele privind înmatricularea noii firme în termen de trei zile de la depunere.

Costuri zero pentru înfiinţarea unei SRL-D, însă există alte cheltuieli

Un prim avantaj de care se bucură cei care înfiinţează o SRL-D este că taxele şi costurile pentru înmatricularea la Registrul Comerţului sunt, practic, inexistente.

Totuşi, cei care vor să înfiinţeze o SRL-D vor scoate din buzunar cel puţin 200 lei, capitalul social minim prevăzut de Legea societăţilor nr. 31/1990 pentru înmatricularea unei entităţi cu personalitate juridică şi vor mai achita, după caz, onorariile percepute de notarii publici pentru specimele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii, dacă ei aleg această variantă. Astfel, specimenele de semnătură pot fi date şi în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura.

Revenind la capitalul social, acesta nu poate fi mai mic de 200 de lei şi se divide în părţi sociale egale, care, la rândul lor, nu pot fi mai mici de 10 lei. În cazul în care părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin adunării generale a asociaţilor.

Capitalul social se depune la orice bancă de pe teritoriul României, de către persoana/ persoanele care vor administra firma, cele care vor avea asupra lor, atunci când solicită deschiderea contului, actul constitutiv al noii firme şi dovada rezervării denumirii, obţinută de la registrul comerţului, precum şi buletinele/ cărţile de identitate.

Statutul de SRL-D se pierde la trei ani de la înfiinţare

Potrivit articolului 6 alin. (1) din OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării”.

Astfel, conform aceluiaşi articol, alin. (2), „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligaţia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Prin urmare, reprezentantul societăţii se va prezenta la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde şi-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoarede la data la care se împlinesc trei ani de la înmatricularea societății, în vederea schimbării denumirii. Concret, sintagma SRL-D va schimbată în SRL sau, totodată, reprezentanţii companiei pot opta pentru o altă formă juridică.

SRL-D vor putea obţine şi în 2016 credite nerambursabile de până la 10.000 de euro

Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis din cadrul  Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (cunoscut mai bine ca „Programul SRL-D„) a fost publicată recent pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turismului.

Astfel, potrivit prevederilor în vigoare, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor putea obţine şi în 2016 finanţare nerambursabilă, pentru planurile de afaceri, de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 45.245 de lei pentru fiecare beneficiar (aproximativ 10.000 de euro). În acelaşi timp, va fi necesară o contribuţie proprie sau uncredit bancar de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Antreprenorii care vor să obţină un credit prin intermediul acestui program guvernamental au şi câteva obligaţii specifice de îndeplinit, iar una dintre acestea este să notifice în scris, cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă.

Celelalte obligaţii pe care microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri trebuie să le îndeplinească pentru a primi un credit nerambursabil de până la 10.000 de euro din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare sunt:

 • să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute, până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri. În cazul în care SRL-D nu solicită şi nu beneficiază de fonduri nerambursabile, acesta poate funcţiona şi fără angajaţi;
 • să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 • să depună la OTIMMC în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.

 

(Visited 146 times, 1 visits today)

 

Preturi infiintare firme

Pentru a infiinta un S.R.L. fara ajutorul unui consultant puteti gasi toate datele de care aveti nevoie pe site-ul oficial al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Preturile pe care ei le practica sunt in continua schimbare, iar modalitatea prin care se poate infiinta un S.R.L. am descris-o pe larg in pagina:

⇒Infiintare S.R.L. pret consultanta:

Onorariul pe care il percepem pentru infiintarea unei firme este in cuantum de 1000 (o mie) ron, acesta incluzand consultanta, redactare documente si intocmire dosar, specimen de semnatura, depunere si ridicare documente, astfel incat dumneavoastra sa primiti la final toate actele necesare inceperii activitatii conform codului CAEN solicitat asa cum am explicat aici:

Inainte de a alege consultantul la care apelati pentru infiintarea firmei dumneavoastra este bine sa va asigurati ca nu mai exista si alte costuri ascunse fata de cele comunicate initial, ca serviciile oferite sunt complete si nu se rezuma doar la redactarea documentelor pentru ca mai apoi sa fiti nevoit sa confruntati birocratia si cozile existente la Registrul Comertului in fiecare zi.

Pentru mai multe informatii, ne puteti suna la telefon: 0734……..
(Visited 264 times, 1 visits today)

Infiintare firma – S.R.L.

Am incercat sa punem la dispozitia dumneavoastra atat modele de acte necesare, cat si indrumarile juridice utile infiintarii unei societati comerciale astfel incat daca va doriti sa infiintati propria firma fara sprijinul nostru sa o puteti face utilizand informatiile pe care le gasiti pe acest site.

Cu toate acestea, pe cat pare de simplu in teorie pe atat devine de complicat in practica, iar o eroare facuta pe parcurs se indreapta mai greu si mai costisitor decat daca am face totul corect de la inceput.

Bazele unei firme se pun odata cu conceperea actului constitutiv, cu alegerea obiectului principal de activitate (codul CAEN) , cu obiectele secundare de activitate acolo unde este cazul, iar o societate pornita gresit isi va scadea sansele de reusita odata cu evolutia in timp. Mai mult de atat, o alegere gresita poate genera o impozitare ulterioara mai mare, ceea ce ar presupune o diminuare a profitului firmei dumneavoastra, ceea ce nu este de dorit.

Interesant este ca bugetul pe care il veti aloca infiintarii unui SRL in situatia in care mergeti personal la Registrul Comertului nu este cu mult mai mic decat cu bugetul pe care il veti utiliza pentru infiintarea firmei angajand serviciile noastre de consultanta. Asta pentru ca Registul Comertului va  solicita bani pentru taxa rezervare denumirii firmei , taxa rezervare emblemei firmei, timbru de la Posta Romana, taxa dare de data certa pentru actele redactate, taxa indrumare completare cereri inregistrare/form. tipizat taxa indrumare prealabila pentru constit./modif, taxa de inmatriculare, taxa fond Buletin Legea nr. 277/2009, taxa fond Lichidare Legea nr. 169/2010, taxa inmatriculare in RC – PJ/PFA,II,IF, taxa Monitor Oficial, etc operatiuni pe care noi le vom face cu o atentie sporita, fara costuri suplimentare, odata ce am inteles exact care sunt proiectele pe care dumneavoastra le aveti. Mai concret, daca dumneavoastra mergeti cu actul de identitate la Registul Comertului si solicitati infiintarea unui SRL, pe langa timpul si deplasarile pe care trebuie sa alocati acestui demers, costurile in bani sunt de aproximativ 1000 de lei  reprezentand taxele enumerate mai sus. Tot ceea ce scrie aici puteti verifica pe site-ul oficial al Registrului Comertului. In ceea ce priveste onorariile noastre, ele sunt actualizate permanent si le gasiti aici: 

In plus, apeland la serviciile noastre castigati timpul si rabdarea pe care birocratia infiintarii unui SRL o presupune. Experienta noastra a dovedit ca inregistrarea unui SRL prin consultant se realizeaza mult mai rapid decat prin relatia directa cu Registrul Comertului. Un singur document lipsa sau intocmit gresit  la momentul depunerii dosarului este suficient pentru prelungirea termenului cu mai multe zile.

Daca alegeti serviciile noastre pentru infiintarea firmei dumneavoastra, primul pas este sa ne apelati la unul din numerele puse la dispozitia dumneavostra la datele de contact, cel mai util fiind: 0734.319.928

.

Pe langa banii necesari taxelor si onorariul consultantului, pentru a putea fi eficienti in realizarea cat mai rapid a firmei dumneavoastra, este bine sa ne puneti la dispozitie cat mai urgent, un nume pentru firma dumneavostra ( sau mai multe sugestii de nume) pentru a se putea efectua rezervarea de nume la Registrul Comertului, etapa prealabila necesara inaintea oricarei operatiuni in scopul inregistrarii unei societati, dovada platii capitalului social in cuantum de minim 200 ron care se efectueaza la orice banca agreeati, copie dupa actele de identitate  precum si cazierul fiscal ale actionarilor principali, dovada existentei sediului social care poate fi un contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, etc, iar, acolo unde este cazul, acordul vecinilor cu privire la infiintarea firmei in locuinta aflata in blocuri de locuinte.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta folosind informatiile prezente la datele de contact sau sunand la telefon: 0734.319.928

(Visited 264 times, 1 visits today)