Cu ce documente poate dovedi PFA pregatirea sau experienta profesionala?

Cei care vor sa se inregistreze la Registrul Comertului ca persoane fizice autorizate trebuie sa demonstreze ca au pregatirea corespunzatoare pentru a putea desfasura activitati in unele domenii. Mai exact, acestia trebuie sa depuna la Registrul Comertului cateva documente prin care sa ateste pregatirea sau experienta profesionala.

Pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale, iar in acest sens persoanele fizice autorizate trebuie sa faca dovada indeplinirii acestora, se mentioneaza in OUG nr. 44/2008.

Concret, cei care vor sa devina PFA trebuie sa ataseze la cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii anumite documente, dupa caz, informeaza Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pe pagina sa de internet.

Potrivit OUG nr. 44/2008, pregatirea sau experienta profesionala se poate atesta cu documente precum:

 • diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
 • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala;
 • certificatul de competenta profesionala;
 • cartea de mestesugar;
 • carnetul de munca/adeverinta de vechime in munca;
 • declaratia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective (in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale);
 • atestatul de recunoastere si/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate;
 • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
 • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Aceste acte se depun la dosar in copie certificata in conformitate cu originalul, se mentioneaza pe site-ul ONRC.

Ce contine dosarul de inregistrare la Registrul Comertului?

Inainte de a depune documentatia de inregistrare la Registrul Comertului, persoana care vrea sa devina PFA trebuie sa verifice, mai intai, disponibilitatea si sa rezerve denumirea sub care va functiona, printr-o cerere care va fi depusa la Registrul Comertului, dupa cum informeaza institutia.

Odata parcursa aceasta etapa, profesionistul va depune la Registrul Comertului urmatoarele acte:

 • Cererea de inregistrare, original – formular;
 • Anexa 1 privind inregistrarea fiscala – formular;
 • Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste ca nu desfasoara activitate la sediul profesional, sedii secundare sau in afara acestora (model 1) sau care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (model 2);
 • Cartea de identitate sau pasaportull titularului PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);
 • Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizata);
 • Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original).

Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare si poate fi dat in fata notarului public, in forma legalizata, ori in fata directorului oficiului registrului comertului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.

Pe langa actele mentionate mai sus, profesionistul ar mai putea fi nevoit sa depuna si alte documente, dupa cum se precizeaza pe pagina de internet a ONRC. Astfel, ar mai putea fi necesare:

 • avizul asociatiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip – original);
 • precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaratie, etc.);
 • documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectatiune (declaratie pe proprie raspundere);
 • documentele care atesta pregatirea profesionala sau experienta profesionala, mentionate in prima parte a articolului, (fotocopii certificate olograf).

De asemenea, persoana care doreste sa devina PFA poate sa depuna si o declaratie privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie, in situatia in care sotia sau sotul titularului persoanei fizice autorizate contribuie la desfasurarea activitatii.

Declaratia este necesara pentru sotia sau sotul PFA sa se poate asigura in sistemul public de pensii, sanatate si somaj. Mai multe detalii despre acest subiect puteti citi in acest articol.

La dosarul de inregistrare la ONRC profesionistul trebuie sa ataseze si dovezile privind plata unor tarife.

Conform ONRC, este vorba despre urmatoarele taxe:

 • 90 lei – taxa de registru;
 • 54 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014;
 • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentand Fondul de lichidare/persoana cazier fiscal.

Important! Documentele se depun la oficiul registrului comertului in raza caruia persoana fizica autorizata isi stabileste sediul profesional, la ghiseu, prin corespondenta sau prin biroul de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor.

In ce conditii poate functiona PFA?

Conform OUG nr. 44/2008, PFA are un sediu profesional declarat, iar pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca titularul PFA sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat, se mai arata in ordonanta de urgenta.

Totodata, pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit.

Mai mult decat atat, persoana fizica poate lucra pe cont propriu sau poate angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat in conditiile legii.

Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata, se precizeaza in legislatia in vigoare.

Atentie! In situatia in care persoana fizica autorizata nu isi poate achita datoriile, atunci aceasta raspunde cu toata averea personala in fata creditorilor. Conform legislatiei in vigoare, persoana fizica autorizata raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost completat, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau.Detalii AICI.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40332/Cu-ce-documente-poate-dovedi-PFA-pregatirea-sau-experienta-profesionala.html

(Visited 4 times, 1 visits today)