Reprezentantul legal poate fi obligat sa plateasca datoriile firmei?

Reprezentantul legal al unei societati care are restante la stat poate fi obligat de ANAF sa plateasca datoriile acesteia, prin procedura raspunderii solidare. Regulile pe care Fiscul le aplica sunt cuprinse intr-un act normativ care clarifica prevederile din Codul de procedura fiscala.

Conform Codului de procedura fiscala, raspund in solidar cu firma aflata in datorii anumite categorii de persoane care fac parte din acea firma. Insa in Codul de procedura fiscala nu se precizeaza cum vor raspunde persoanele respective in fata organelor fiscale. Totusi, clarificarile sunt cuprinse in Ordinul ANAF nr. 127/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014 si care a intrat in vigoare la aceeasi data.

Conform documentului, procedura raspunderii solidare difera in functie de persoanele asupra carora se aplica. Astfel, organul fiscal va intreprinde operatiuni specifice in functie de persoanele pe care le va verifica, care sunt clasificate dupa cum urmeaza:

 • persoane care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului;
 • persoane care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil;
 • persoane juridice care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante aledebitorului declarat insolvabil sau insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul.

Raspunderea solidara se determina in functie de faptele din care rezulta reaua-credinta

Ordinul ANAF nr. 127/2014 stabileste ca masura de angajare a raspunderii in solidar este aplicata de organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, adica a firmei. Acestea sunt indreptatite sa ceara oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de stat.

Insa pentru pentru a stabili persoanele fizice si/sau juridice asupra carora va aplica masura raspunderii solidare, organul fiscal va identifica, evalua si gestiona toate documentele relevante care vor sta la baza demararii procedurii. Mai exact, organul fiscal va realiza urmatoarele operatiuni:

 • stabilirea surselor de date si informatii;
 • consultarea bazelor de date detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal pentru a evidentia miscarile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc intr‐o anumita  perioada de timp;
 • solicitarea de date si informatii de la persoane fizice sau juridice ori alte entitati, considerate utile de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, in demararea procedurii de atragere a raspunderii solidare;
 • analizarea datelor si informatiilor detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal;
 • individualizarea persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, precum si stabilirea sumelor de bani care vor face obiectul demararii procedurii de atragere a raspunderii solidare.

Mai departe, ordinul ANAF stabileste ca pentru a determina raspunderea solidara organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal va avea in vedere urmatoarele aspecte:

 • documente referitoare la declararea insolvabilitatii debitorului;
 • acte si fapte din care sa rezulte reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice a caror raspundere va fi angajata;
 • documente referitoare la istoricul persoanei juridice debitoare: obiect de activitate, modificarile actului constitutiv, capital social, majorari de capital, sediul social sau modificari ale acestuia, administratori, actionari, directori, cenzori, hotarâri ale adunarii generale a actionarilor si altele;
 • documente referitoare la istoricul codebitorilor;
 • documente privind originea debitelor, respectiv decizii de impunere, rapoarte de inspectie fiscala, evidenta pe platitori, declaratii fiscale si altele;
 • date din evidenta proprie (RECOM, Dispecer 3, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara etc.).

In plus, pentru a colecta informatiile necesare angajarii raspunderii solidare, organul fiscal poate sa analizeze documentele contabile ale debitorului  si a persoanelor pentru care urmeaza sa se angajeze raspunderea solidara.

In cazul faptelor din care rezulta reaua-credinta a persoanelor fizice sau juridice, a caror raspundere va fi angajata, nu este definita expresia „rea-credinta” si nici nu sunt oferite indicatii clare in acest sens.

„Din cauza intelesului fin al expresiei rea-credinta instantele au dat castig de cauza contribuabililor. Procedura nu ofera niciun ajutor in definirea acestei expresii sau macar indicii. Nu aduce niciun plus. De asemenea, marile probleme raman. Exact pe punctele nevralgice procedura nu spune nimic”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat fondator al casei de avocatura Dobrinescu Dobrev, intr-un articol publicat anul trecut de AvocatNet.ro.

Astfel, tocmai aspectele neclare intalnite in practica nu sunt lamurite prin procedura cuprinsa in ordinul ANAF, a continuat atunci avocatul.

Persoana care raspunde solidar are dreptul de a fi ascultata

Dupa finalizarea formalitatilor intreprinse de Fisc, pasul urmator in angajarea raspunderii solidare il reprezinta audierea persoanei asupra careia se va aplica masura raspunderii solidare.

Astfel, in ordinul ANAF care se precizeaza ca persoana care va raspunde solidar va aveadreptul de a fi ascultata.

Potrivit documentului citat, dreptul de a fi ascultat este reprezentat de dreptul persoanei pentru care se va proceda la angajarea raspunderii solidare, de a consulta, la sediul organului fiscal, documentatia aflata in dosarul de angajare a raspunderii solidare, de a formula obiectiuni, de a face precizari si de a prezenta acestuia date si inscrisuri considerate utile in apararea sa.

De asemenea, atunci cand va consulta documentatia aflata la organul fiscal, persoana care va raspunde solidar va putea fi asistata de un avocat, consultant sau va putea fi reprezentata de o persoana imputernicita.

Daca vor exista mai multe persoane care ar putea raspunde solidar, atunci acestea vor fi audiate separat.

Mai departe, declaratiile facute in timpul audierilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal, incheiat in doua exemplare.

Atentie! Refuzul persoanei care ar putea raspunde solidar sau al reprezentantului sau legal de a semna procesul-verbal de audiere NU reprezinta cauza de nulitate a acestuia. Refuzul se consemneaza, de catre functionarii publici participanti la audiere, in procesul-verbal in cauza, se precizeaza in ordinul ANAF. In situatia in care persoana care ar putea raspunde solidar nu se va prezenta la audiere sau va refuza sa semneze procesul-verbal de audiere organul fiscal NU va intrerupe procedura de angajare a raspunderii solidare.

Raspunderea solidara se aplica printr-o decizie de angajare

Datele care vor determina aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare vor fi incluse intr-un referat privind oportunitatea declansarii procedurii, se mentioneaza in ordinul ANAF.

Pe baza acestui referat, organul fiscal va emite o decizie de angajare a raspunderii solidare care reprezinta titlu de creanta (modelul il puteti consulta in fisierul atasat).

Impotriva deciziei de angajare a raspunderii se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Depunerea contestatiei la autoritatea fiscala este o procedura administrativa, iar in cazul respingerii acesteia, persoana interesata se va adresa instantei, in temeiul legii contenciosului administrativ.

Regulile referitoare la modul de depunere a contestatiei au fost completate in septembrie 2014 prin Ordinul ANAF nr. 2869/2014.

Astfel, conform acestui act normativ, contestatia formulata de repezentantii legali ai unei societati ce raspund solidar trebuie depusa la organul fiscal care administreaza debitorul principal. Aceasta trebuie sa fie insotita de un referat, care cuprinde propunerea de solutionare a acesteia.

Contestatia va fi inaintata Comisiei de solutionare a contestatiilor, iar conducatorul comisiei are obligatia sa desemneze un secretar tehnic, ce va organiza sedinta de solutionare a contestatiei, a documentelor de intocmit si procedurilor de urmat.

Solutionarea contestatiei se va face prin decizia Comisiei de solutionare, ocazie cu care se  poate decide aprobarea sau respingerea contestatiei.

Ulterior, decizia de aprobare sau de respingere a contestatiei va fi comunicata contestatarului, iar acesta va decide daca urmeaza si alta cale de atac.

De asemenea, Ordinul ANAF nr. 2869/2014 a stabilit si modul in care se vor stinge creantele fiscale, daca persoana ce raspunde solidar va efectua platile restante.

Concret, in cazul in care se colecteaza bani de la persoanele impotriva carora s-a instituit masura raspunderii in solidar, pentru aceste sume se pastreaza aceeasi ordine de stingere a datoriilor aplicabila pentru distribuirea sumelor platite la buget in mod voluntar.

Cand inceteaza procedura raspunderii solidare?

Legislatia in vigoare prevede cateva situatii in care procedura raspunderii solidare inceteaza.

Astfel, procedura inceteaza atunci cand din analiza informatiilor detinute si a celor prezentate la audiere, organul fiscal constata ca masura angajarii raspunderii este inaplicabila persoanei in cauza.

In acelasi timp, demersurile realizate pentru aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare inceteaza in cazul in care obligatiile fiscale ale debitorului principal s-au stins.

Totodata, procedura se opreste in conditiile in care decizia de angajare a raspunderii solidare a fost anulata pe cale administrativa ca urmare a solutionarii contestatiei depusa in acest sens ori actele administrative fiscale emise au fost anulate de catre instanta de judecata competenta.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_39866/Reprezentantul-legal-poate-fi-obligat-sa-plateasca-datoriile-firmei-Cum-se-aplica-anul-acesta-procedura-raspunderii-solidare.html

Stiati ca?

Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0724.113.188. Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

(Visited 10 times, 1 visits today)