Cum anulam procesele verbale de contravenție?

Considerați că ați fost amendați pe nedrept?

Doriți să obțineți anularea procesului verbal de contravenție?

Am căutat, am selectat și am alcătuit o listă ce cuprinde hotărâri judecătorești pe care le-am apreciat interesante și utile, sperăm noi, celor interesați, hotărâri prin care instanțele de judecată au dispus anularea proceselor verbale de contravenție.

Facem totodată precizarea că prezentul material are un caracter pur informativ.

Prezentăm mai jos lista:

I. Contravenții rutiere

1. Depășire limită de viteză:

Îndoieli cu privire la locul înregistrării vitezei de circulație

Îndoieli cu privire la corectitudinea vitezei afișate de aparatul radar

2. Depășire interzisă

Prezentarea ca mijloc de probă de către petent a unei înregistrări video

Nedovedirea existenței unui indicator

Proba testimonială. Răsturnarea prezumției de temeinicie a procesului verbal de contravenție

Lipsa elementelor care probatorii care să susțină prezumția de legalitate și temeinicie a procesului verbal de contravenție

3. Neacordarea priorității de trecere pietonilor

Lipsa planșelor fotografice

Netemeinicia procesului verbal de contravenție. Ce presupune a  acorda prioritate de trecere unui pieton?

II. Contravenții prevăzute de Legea nr. 61/1991

Apelarea nejustificată a serviciului de urgență 112. Lipsa unor mentiuni concrete privind fapta savarsita

Provocarea ori participarea la scandal în locuri publice. Lipsa elementelor constitutive ale contravenției

Pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediul unei instituţii. Lipsa elementelor probatorii care să susțină temeinicia procesului verbal de contravenție

III. Contravenții privind dreptul la muncă

Inexistența obligației de încheiere a contractului individual de muncă

Recunoașterea vinovăției

IV. Diverse

Lipsa de previzibilitate a normei contravenționale

Lipsa din procesul verbal de contraventie a mentiunilor privind existenta sau inexistenta obiectiunilor contravenientului

Cumul de contravenţii. Aplicarea nelegală a regimului sancţionator

Încadrarea juridică greșită a faptei contravenționale

Eroarea de fapt în materie contravențională

Mentionarea greșită a datei comiterii contravenției aici și aici.

Calitatea de subiect activ al contravenţiei

Prescripția executării sancțiunii contravenționale

Sursa:http://www.legal-land.ro/anularea-proceselor-verbale-de-contraventie/

(Visited 10 times, 1 visits today)