Ce trebuie sa faceti daca vreti sa va schimbati furnizorul de energie electrica

Persoanele fizice care vor sa isi schimbe furnizorul de energie electrica pot face acest lucru gratuit, in orice zi calendaristica. In acest sens, consumatorii trebuie sa indeplineasca cateva formalitati pentru a putea incheiea contractul cu noul furnizor de energie electrica. Etapele pe care cei interesati le au de parcus sunt cuprinse intr-un act normativ care a modificat anul trecut regulile in domeniu.

Consumatorii au dreptul sa isi schimbe furnizorul de energie electrica, se mentioneaza in legislatia in vigoare.

Conditiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca pentru a putea sa-si aleaga un alt furnizor de energie electrica sunt mai putin restrictive, dupa ce in octombrie 2014 au intrat in vigoare o serie de reglementari in acest sens, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 105/2014.

De exemplu, actul normativ prevede ca schimbarea furnizorului de energie electrica estegratuita si se poate realiza in orice zi calendaristica. In plus, intregul proces nu depinde de plata facturii.

Primul pas este alegerea unui nou furnizor de energie electrica

Schimbarea furnizorului de energie electrica se poate desfasura pentru unul sau mai multe locrui de consum, se mentioneza in Ordinul ANRE nr. 105/2014. Procesul este gratuit, fiindinterzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

Astfel, consumatorii care doresc sa isi schimbe furnizorul de energie electrica trebuie, in primul rand, sa isi aleaga un nou furnizor.

“Initierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decat dupa ce clientul final a optat pentru noul furnizor”, se precizeaza in actul normativ.

Potrivit informatiilor publicate recent pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), furnizorul poate fi oricare dintre operatorii economici detinatori de licenta de furnizare de pe teritoriul Romaniei, acest serviciu nefiind limitat la o anumita zona geografica de deservire.

Lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul poate fi consultata AICI.

Consumatorul trebuie sa-i transmita furnizorului ales mai multe informatii

Odata ce si-a ales noul furnizor de energie electrica, consumatorul urmeaza sa incheie cu el un contract, iar in acest sens este obligat sa-i transmita furnizorului cel putin urmatoarele date:

  • adresa locului de consum,
  • denumirea furnizorului actual,
  • codul unic de identificare a punctului/punctelor de masurare inscris pe factura de energie electrica,
  • valoarea facturilor scadente si neachitate pana la data notificarii, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de retea, daca este cazul,
  • datele referitoare la puterile absorbite/cantitatile de energie electrica pentru care trebuie asigurata furnizarea energiei electrice,
  • dupa caz, alte documente prevazute in reglementarile in vigoare.

Dupa ce consumatorul si noul furnizor convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra pretului energiei electrice, se incheie contractul de furnizare a energiei electrice.

Atentie! Contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu noul furnizor produce efecte de la data incetarii contractului incheiat cu furnizorul actual.

Furnizorul actual trebuie anuntat despre incetarea contractului cu minimum 21 de zile inainte

Potrivit Ordinului ANRE nr. 105/2015, clientul final de energie electrica este obligat sa notifice furnizorului actual incetarea contractului de furnizare cu cel putin 21 de zile inainte, cu respectarea conditiilor contractuale.

In acest sens, consumatorul va utiliza o notificare tipizata (modelul il puteti consulta in fisierul atasat), pe care o va completa cu datele personale.

La aceeasi data la care transmite notificarea catre furnizorul actual, consumatorul trebuie sa trimita cate un exemplar al acesteia atat la operatorul de retea la care este racordat locul de consum, cat si la noul furnizor.

Notificarea trebuie sa fie clara, sa exprime in mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual si sa precizeze in mod expres data incetarii contractului de furnizare existent, se mentioneaza in legislatia in vigoare.

Noul furnizor, obligat sa efectueze demersurile necesare pentru incheierea contractului de retea

La solicitarea clientului final si pe baza contractului de furnizare a energiei electrice incheiat cu acesta, noul furnizor este obligat sa efectueze demersurile necesare incheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de retea, se precizeaza in Ordinul ANRE nr. 105/2014.

Important! Contractul de retea este contractul pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice si/sau contract pentru prestarea serviciului de transport.

Pentru incheierea contractului de retea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunica operatorului de retea, in termen de trei zile lucratoare de la primirea, respectiv transmiterea notificarii mentionate mai sus, urmatoarele date/documente:

a) denumirea clientului final; b) adresa locului/locurilor de consum; c) codul unic de identificare a punctului/punctelor de masurare inscris/inscrise pe factura de energie electrica; d) data propusa pentru intrarea in vigoare a noului contract de furnizare; e) perioada de valabilitate a contractului de furnizare incheiat cu clientul final; f) datele de identificare ale furnizorului nou; g) denumirea partii responsabile cu echilibrarea la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevazuta la lit. d);

h) datele referitoare la puterile absorbite si cantitatile de energie electrica pentru care trebuie asigurat serviciul de retea.

Dupa ce primeste date mentionate anterior, operatorul de retea verifica si valideaza corectitudinea lor, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestora, si transmite:

  • catre clientul final si noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, impreuna cu informatiile la zi privind masurarea consumului de energie electrica;
  • catre furnizorul actual notificarea pentru incetarea contractului de retea, daca este cazul, precum si informatii despre masurarea consumului de energie electrica.

Apoi, operatorul de retea este obligat sa incheie cu furnizorul nou ori, dupa caz, in conditiile legii, direct cu clientul final, in termen de cinci zile lucratoare de la transmiterea datelor, contractul de retea pentru asigurarea serviciului de retea la locul de consum.

In cazul in care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de retea si nu solicita preluarea acestuia de catre noul furnizor, contractul de retea existent ramane in vigoare.

Noul contract de retea produce efecte la data intrarii in vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

De asemenea, responsabilitatea stabilirii/validarii indexului contorului corespunzator datei schimbarii furnizorului revine operatorului de retea la care este racordat locul de consum.

“Pentru clientii casnici si clientii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de catre operatorul de retea in ziua in care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisa preluarea indexului autocitit de clientul final. Daca operatorul de retea are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau daca clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci operatorul de retea determina valoarea masurata corespunzatoare momentului schimbarii prin citire, iar in situatia in care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a conventiei de consum incheiata de clientul final respectiv”, scrie in legislatia in vigoare.

In termen de maximum 42 de zile de la incetarea contractului, furnizorul/operatorul de retea are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligatiilor de plata.

La randul sau, clientul final este obligat sa plateasca contravaloarea facturii pana la termenul scadent.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40318/Ce-trebuie-sa-faceti-daca-vreti-sa-va-schimbati-furnizorul-de-energie-electrica.html

(Visited 14 times, 1 visits today)