Infiintare firma Bucuresti – Ilfov

În curând, legislaţia românească va permite înfiinţarea, în premieră, a două noi tipuri de societăţi, potrivit unui act normativ publicat anul trecut în Monitorul Oficial. Normele pentru aplicarea acestuia, care asigură completarea cadrului legal pentru apariţia celor două entităţi, respectiv întreprinderea socială şi întreprinderea socială de inserţie, au fost lansate vineri în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, ale cărei prevederi au intrat în vigoare la finalul lunii august a anului trecut şi  care , stabileşte posibilitatea înfiinţării în ţara noastră a două tipuri de entităţi juridice inexistente până acum în legislaţia noastră.

Mai precis, cele două societăţi la care face referire actul normativ sunt întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, entităţi care trebuie să asigure inserţia profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi implicarea acestora în activităţi cu caracter social şi/sau economic.

Totuşi, pentru a se şi putea aplica efectiv, legea are nevoie de norme de aplicare, motiv pentru care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a lansat vineri, în dezbatere publică, un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, document ce poate fi consultat pe site-ul instituţiei.

Potrivit actului normativ menţionat anterior, cele două noi tipuri de entităţi care vor apărea în ţara noastră vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale, prin crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate, provenite din grupuri vulnerabile. Concret, astfel de persoane sunt cele aflate în pericol de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Cum se va obţine atestatul de întreprindere socială?

Proiectul normelor Legii nr. 219/2015 stabileşte că statutul de întreprindere socială se va certifica prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, document ce va putea fi obţinut de societăţile cooperative de gradul 1, cooperativele de credit, dar şi de asociaţii, fundaţii, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sau ale pensionarilor, societăţi agricole, precum şi orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care demonstrează că activitatea pe care o desfăşoară are rol social.

Astfel, entităţile interesate vor transmite agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au sediul o cerere pentru acordarea atestatului, al cărei model este prevăzut în proiectul de act normativ lansat de Ministerul Muncii, dar şi actele de înfiinţare şi funcţionare a societăţii.

În termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, agenţia de ocupare va soluţiona cererile pentru acordarea atestatului, acesta urmând a fi dobândit de cei care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în baza unei decizii.

Potrivit actului normativ citat, atestatul va avea o perioadă de valabilitate de cinci ani din momentul emiterii şi va fi identificat prin serie, număr şi data eliberării, fiind tipărit în format tipizat.

Ce obligaţii vor avea întreprinderile sociale atestate?

Odată acordat atestatul, întreprinderile sociale vor avea mai multe obligaţii de îndeplinit, precum:

 • să acţioneze în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 • să aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 • să se oblige să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 • să aplice principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8;
 • să comunice agenţiei de ocupare a forţei de muncă orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare;
 • să comunice rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale;
 • să publice, în termen de trei luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Ce este întreprinderea socială de inserţie şi cum se va certifica statutul acesteia?

Cea de-a doua entitate prevăzută să apară în legislaţia românească, întreprinderea socială de inserţie, este, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 219/2015, întreprinderea socială care are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestora să reprezinte minimum 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor.

Astfel, societăţile care respectă aceste condiţii pot solicita acordarea unei mărci sociale, care va cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală care se aplică obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Pentru a obţine marca socială care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, întreprinderile sociale care vor obține atestatul vor trebui să depună, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente:

 • cerere pentru acordarea mărcii sociale;
 • situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă;
 • contractele individuale de muncă ale persoanelor din grupuri vulnerabile;
 • documente care atestă apartenenţa la grupurile vulnerabile.

Obligaţiile care vor reveni întreprinderilor sociale vor fi valabile şi pentru întreprinderile sociale de inserţie, cu menţiunea că acestea din urmă vor trebui să predea, la solicitarea agenţiei de ocupare, în termenul stabilit și comunicat în scris, certificatul eliberat, în situaţia în care marca socială le este retrasă sau anulată.

Care sunt facilităţile de care vor beneficia întreprinderile sociale de inserţie?

Noile reglementări stabilesc că întreprinderile sociale de inserție vor putea fi finanțate din surse publice și/sau private, naționale ori internaționale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre categoriile din care fac parte sursele de finanțare.

Întreprinderile sociale de inserție vor beneficia de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale și înregistrarea în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.

De asemenea, acestea vor putea beneficia de consiliere gratuită și la consituirea sau dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agenției de ocupare a forței de muncă.

Autoritățile administrației publice locale vor putea acorda următoarele facilități întreprinderilor sociale de inserție:

 • atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială.
 • sprijin, în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;
 • sprijin în promovarea turismului și activităților conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric și cultural local;
 • alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.

Notă: Potrivit reglementărilor, în scopul asigurării informaţiilor necesare, corecte şi complete cu privire la situaţia şi evoluția domeniului economiei sociale la nivel naţional, va fi înfiinţat Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, care va fi administrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_42644/In-curand-vor-putea-fi-infiin%C5%A3ate-intreprinderile-sociale-Ce-obliga%C5%A3ii-vor-avea-acestea.html

Infiintare firma Bucuresti – Ilfov

Posts Tagged ‘legislatie europeana’

Pentru a intra in acord cu reglementarile europene, a fost modificata recent legislatia nationala privind incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei, abrogandu-se OUG nr. 56/2007. Noile reguli vor fi obligatorii din 28 noiembrie.

Angajatorii care apeleaza la munca cetatenilor straini trebuie sa stie ca in M.Of. nr. 635, din 29 august 2014 a fost publicata O.G. nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor in Romania, dar si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor pe teritoriul tarii noastre. Respectivul act normativ aduce modificari corelate cu reglementarile europene actuale si abroga actualele norme romanesti, care vor ramane in vigoare numai pana la finalul lunii noiembrie.

Potrivit Ordonantei de Guvern invocate, angajatorii vor avea ca prima regula obligatia de a obtine un aviz de angajare pentru a putea incadra in munca un strain, document care va fi obtinut numai in urma achitarii unei taxe. Din fericire, exista si exceptii, variantele de angajare fara acel aviz fiind prevazute tot in O.G. nr. 25/2014. Actul normativ stipuleaza si sanctiuni, astfel ca cei care nu respecta regulile privind munca strainilor vor fi sanctionati cu amenzi de la o mie la trei mii de lei.

Avizul de angajare este eliberat nu la cererea titularului, ci a angajatorului, in urma depunerii unui dosar cu mai multe documente la Inspectoratul General pentru Imigrari. Costul unui asemenea aviz este de 200 de euro, o suma platibila la echivalentul sau in lei.

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/stire/11242/cine-angajeaza-cetateni-straini-are-nevoie-de-un-aviz-special-la-dosarul-de-inca.html#ixzz3CMDr2kKQ

Contributiile sociale pt PFA in 2015: Care sunt cotele obligatorii anul acesta?

Persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru veniturile pe care le realizeaza un impozit de 16%. In plus, aceasta categorie de contribuabili are de achitat si anumite contributii. Unele dintre acestea sunt obligatorii, in timp ce altele sunt optionale. Cotele contributiilor, valabile in acest an, au fost stabilite recent prin legea bugetului de stat pe anul 2015 si legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform reglementarilor in vigoare, persoanele fizice autorizate sunt obligate sa plateasca contributii de asigurari sociale (pensii) si contributii de asigurari sociale de sanatate.

Pe langa aceste doua contributii obligatorii, mai exista si unele contributii optionale, pentru care persoanele fizice autorizate pot sa opteze. Este vorba despre contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, contributia pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale, precum si contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS).

Cotele acestor contributii, valabile in 2015, au fost stabilite prin Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2015 si Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale.

Contributia la pensie – CAS de 26,3%

Cota contributiei de asigurari sociale (CAS) pe care PFA o datoreaza la sistemul de pensii este de 26,3% si se aplica asupra venitului declarat, adica venitul pentru care doreste sa se asigure. Totusi, acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Conform Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014 si care a intrat in vigoare pe 2 ianuarie 2015, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat a fost majorat cu peste 100 de lei.

Astfel, pentru anul fiscal 2015, castigul salarial mediu brut este de 2.415 lei, in urcare de la 2.298 lei, cat a fost in 2014.

In aceste conditii, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mica de 845,25 lei, dar nici mai mare de 12.075 lei.

Aplicand cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, PFA va plati la pensie minimum 220,30 lei (35% x 2.415 lei x 26,3%) si maximum 3.175,725 lei (5 x 2.415 lei x 26,3%).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Ce categorii de PFA nu platesc CAS?

Contributia de asigurari sociale este obligatorie, insa nu pentru toate categoriile de PFA. Concret, exista cateva categorii de PFA care nu contribuie la pensii.

Pe aceasta lista se inscriu contribuabilii al caror venit net anual, obtinut in anul fiscal precedent, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (35% x 2.415 lei = 845,25 lei).

De asemenea, nici persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj nu trebuie sa mai plateasca CAS pentru veniturile obtinute ca PFA.

Acelasi lucru este valabil si pentru persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii, precum si pentru persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii – cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

Contributia la sanatate – CASS de 5,5%

Persoanele fizice autorizate datoreaza o contributie la sanatate de 5,5%, insa baza de calcul difera in functie de modul de impunere a PFA – in sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea in sistem real baza de calcul este reprezentata de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale).

In cazul impozitarii la norma de venit baza de calcul este valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara (care din 1 ianuarie 2015 este de 975 lei), daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual. Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

In cazul persoanelor fizice autorizate care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.

Va reamintim! Conturile in care se incaseaza contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:

22.21.03.12 – “Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica” 26.21.05.03.02 – “Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri”

Conturile IBAN ale acestor conturi se gasesc la fiecare trezorerie in parte.

Care sunt contributiile optionale?

Asa cum mentionam la inceputul articolului, contributiile optionale sunt cea la bugetul asigurarilor pentru somaj, cea pentru asigurarea in caz de accidente de munca si boli profesionale, precum si cea pentru concedii si indemnizatii (FNUASS).

Astfel, desi asigurarea pentru somaj nu este obligatorie pentru o persoana fizica autorizata, totusi ea poate alege sa o plateasca, in cazul in care doreste sa beneficieze de ajutor de somaj, atunci cand, de exemplu, nu va mai avea activitate.

Contributia lunara la somaj este de 0,5% din venitul asigurat.

Conform prevederilor legale, se poate asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj orice persoana care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu este deja asigurata.

Pentru a plati contributia la somaj, persoanele fizice pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, dar nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, in vigoare in luna pentru care se plateste contributia de asigurare pentru somaj.

Nici contributia pentru concedii si indemnizatii (FNUASS) nu este obligatorie, insa PFA poate alege sa o plateasca daca doreste sa beneficieze de indemnizatii pentru concediile medicale.

Conform OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, contributia pentru concedii si indemnizatii este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_39477/PFA-si-contributiile-sociale-2015-Care-sunt-cotele-obligatorii-si-optionale-anul-acesta.html?utm_content=buffer29bca&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

(Visited 50 times, 1 visits today)

Infiintari firme Bucuresti

Alegerea si rezervarea numelui societatii: se aleg cel putin 3 nume. Rezervarea numelui se face la Registrul Comertului.
Alegerea obiectului de activitate – Codul CAEN
Pentru alegerea obiectului principal de activitate al firmei, dar si a obiectelor secundare, trebuie consultat codul CAEN (Clasificarea activitatilor din economia nationala). Poti alege un singur obiect de activitate principal si un numar  nelimitat de obiecte de  activitate secundare.

Alege cat mai multe activitati! 
In actul constitutiv al viitoarei societati comerciale alege cat mai multe activitati deoarece nu se stie niciodata ce oportunitati de afaceri se pot ivi. Pe de alta parte adaugarea ulterioara a unei activitati te va costa mai mult si vei pierde timp.

Alegerea  formei juridice de societate comerciala
Din punct de vedere al modului de constituire, societatile comerciale sunt de mai multe tipuri:

 • societate in nume colectiv
 • societate in comandita simpla
 • societate pe actiuni
 • societate in comandita pe actiuni
 • societate cu raspundere limitata

Societatea in nume colectiv
Societatea in nume colectiv este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Societatea in comandita simpla
Societatea in comandita simpla este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea pe actiuni
Societatea pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai in limita aportului lor.

Societatea in comandita pe actiuni
Societatea in comandita pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata
Societatea cu raspundere limitata este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Se va avea  in vedere la  tipul de societate alegerea platii impozitului: pe venit 3% la microintreprindere  sau pe profi 16 % in cazul celorlalte sociatati.

Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important)

Stabilirea asociatilor  si numarul acestora Pentru a forma o societate comerciala se pot asocia persoane fizice si/sau persoane juridice romane sau straine. Numarul minim de actionari ai unei  societati  comerciale  este  2, iar numarul maxim este 50.

Exceptie de la aceasta regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli:

1. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata;

2. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Actul constitutiv al societatii
Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, iar in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

Actul constitutiv al unei societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde:

 • numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, personae juridice;
 • forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
 • obiectul de activitate al societatii , cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 • partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
 • sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 • durata societatii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de Oficiul Registrului Comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.

Actul  constitutiv  al  societatii si declaratiile pe proprie  raspundere trebuie sa aiba  data certa data de catre un avocet.

Depunerea  capitalului social la banca
Suma minima pentru capitalul social este de 200 lei care se depune la banca unde se doreste deschiderea contului, de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora.

Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileste prin incheierea unui Contract de inchiriere sau de Comodat (prezentarea documentelor de proprietate asupra  spatiului unde se va stabili sediul social)  la care se va atasa Avizul Asociatiei de proprietari  si al vecinilor (daca acest  spatiu  se afla  intr-un bloc);

Sfaturi utile pentru infiintarea unei firme
1. Apeleaza la un expert! Atunci cand vrei sa infiintezi o societate comerciala este bine  sa apelezi la o persoana experimentata sau la o firma, care se ocupa cu astfel de lucruri (avocat,  etc.) O astfel de persoana sau firma te poate scuti de multe neplaceri.

2. Ai grija pe cine angajezi pentru infiintarea firmei! Unele firme doar iti spun ce trebuie sa faci si unde trebuie sa te duci. Teoretic aceste firme ar trebui sa te scuteasca de toate drumurile pe care trebuie sa le faci si sa iti acorde consultanta. Practic aceste firme iti iau bani pe niste informatii care le poti afla si din acest site. Ai grija deci la ce firma apelezi.

3. Alege cat mai multe activitati! In actul constitutiv al viitoarei societati comerciale alege cat mai multe activitati deoarece nu se stie niciodata ce oportunitati de afaceri se pot ivi. Pe de alta parte adaugarea ulterioara a unei activitati te va costa mai mult si vei pierde timp.

4. Asociatii sa fie si administratori! Este bine ca asociatii unei firme sa fie si administratori, deoarece in felul acesta, ei pot fi si angajati ai firmei respective.

5. Invata din greselile altora! Nu ezita sa-ti intrebi prietenii, cunoscutii, rudele care au o firma, despre problemele pe care le-au intampinat. Invata din greselile lor.

(Visited 5 times, 1 visits today)

ICCJ: Întreprinderea individuală nu poate răspunde penal în calitate de persoană juridică

Întreprinderea individuală, acea formă de activitate economică organizată de un întreprinzător persoană fizică, nu poate răspunde penal ca persoană juridică, întrucât nu are această calitate, a stabilit Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) printr-o decizie publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Decizia nr. 1 din 13 ianuarie 2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a apărut astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 138 şi a devenit, de la momentul publicării, obligatorie pentru toate instanţele.

Prin intermediul documentului amintit, judecătorii au stabilit că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică, nu are calitatea de persoană juridică și, prin urmare, nu poate răspunde penal în această calitate.

“(…) Întreprinderea individuală constituie o formă de activitate economică organizată în condițiile legii de persoana fizică titulară, iar nu o entitate de sine stătătoare, capabilă a dobândi drepturi și obligații proprii în condițiile prevăzute de art. 188 din Codul civil. Nefiind o persoană juridică, acest tip de întreprindere nu poate răspunde penal în condițiile prevăzute de art. 135 din Codul penal, scrie în decizia Curţii.

Concret, art. 135 din Codul penal stabileşte că o persoană juridică răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. În acelaşi timp, răspunderea penală a persoanei juridice nu excluderăspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea respectivei fapte.

Aşa cum reiese din decizia publicată astăzi, judecătorii au stabilit că întreprinderea individuală nu este implicată ca subiect de drept în raporturile juridice reglementate deOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 (actul normativ care reglementează activităţile economice desfăşurate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele familiale), nu are calitatea de persoană juridică în înțelesul normelor Codului civil și nu poate fi, în sine, nici destinatar al actelor normative civile ori al dispozițiilor legislației penale.

Mai mult, Curtea a găsit că întreprinderea individuală nu este o entitate cu o organizare proprie, de sine stătătoare, fiind o formă de organizare desfăşurată pe riscul întreprinzătorului persoană fizică. Prin urmare, acesta din urmă este subiectul de drept în relaţiile cu terţii, el răspunzând pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul.

Cu alte cuvinte, persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde cu propria avere pentru toate datoriile contractate de întreprindere, dacă patrimoniul de afectaţiune nu este suficient pentru acoperirea debitelor.

Instanţele interpretau diferit legea

Sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate”, a apărut în condiţiile în care instanţele judecătoreşti ofereau soluţii diferite, motiv pentru care ÎCCJ a intervenit pentru a se asigura că de-acum înainte va exista o practică judiciară unitară.

În cadrul unei prime opinii, aparent majoritară, instanţele considerau că întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate. În motivarea acestui punct de vedere, instanţele susţineau că, potrivit legislaţiei în vigoare, întreprinderea individuală are capacitate de exercițiu, drepturi și obligații, inclusiv răspundere cu privire la faptele săvârșite în realizarea obiectului de activitate.

Într-o abordare contrară însă, alte instanţe apreciau că întreprinderea individuală nu poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate, întrucât nu are personalitate juridică. Conform acestora, întreprinderea individuală nu dobândeştepersonalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului, la fel cum se întâmplă şi cu celelalte două modalităţi legale prin care persoanele fizice pot desfăşura activități economice individual și independent, respectiv persoanele fizice autorizate şi membrii unei întreprinderi familiale.

În acelaşi timp, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde în faţa creditorilor cu bunurile proprii, iar cazurile de încetare a activităţii întreprinzătorului persoană fizică (decesul, voința întreprinzătorului sau condițiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 26/1990) sunt diferite de cele ale unei persoane juridice.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Te-a oprit un politist in trafic? Ce drepturi ai?

Daca circulati regulamentar si sunteti oprit de un echipaj de politie, sau daca “v-a prins radarul” trebuie sa stiti ca aveti si drepturi nu doar obligatii.

Politistii sunt obligati sa respecte anumite reguli si sa va prezinte anumite acte atunci cand ele sunt solicitate de “cel oprit” in trafic. Neprezentarea acestora si notarea refuzului organului de a prezenta aceste acte pot duce la anularea unei eventuale amenzi.

 1. Trebuie sa se prezinte (ai dreptul sa-i ceri legitimatia, sa ti-o arate. Pe care este inscris numarul sau… E foarte folositor acesta in instanta).
 2. Sa-ti spuna motivul opririi. Actele se cer pe un motiv (legea nu mai permite sa se opreasca masini si apoi sa se caute motive de amenda).
 3. Daca este filtru, ai dreptul sa ceri ordinul de serviciu in care trebuie sa se regaseasca data si intre ce ore au voie sa faca filtru, strazile pe care actioneaza si numele persoanelor care participa din echipaj.
 4. Deci, la oprire, se comunica soferului motivul si nu poti fi sanctionat decat pe acel motiv (asta daca nu cumva ai portbagajul plin cu arme si doua cadavre legate la spate).
 5. La amenda ai doua locuri unde semnezi: unul prin care recunosti fapta si al doilea ca iei la cunostinta de amenda. Deci puteti sa semnati ca luati la cunostinta de amenda…dar sa nu recunasteti fapta, si sa-l convocati la Tribunal sub asistenta juridica pe dumnealui.
 6. Cel mai IMPORTANT: ori de cate ori aveti un necaz cu politia, fie noapte, fie zi, puteti sa sunati la 112 (Apel National de Urgenta) si sa spuneti ca sunteti opriti de echipajul cutare. In maximum 10 minute (in Capitala) apare un echipaj de la “Capitala” si astia nu se uita ca sunt colegi de-ai lor, vor face imediat un raport. Care poate fi totusi util la Tribunal.
 7. Politistii de pe radare nu mai au voie sa dea filmul inapoi. Deci, daca va opresc si stiti ca nu ati comis-o prea rau, le cereti ferm sa va arate:

A. Legitimatia care atesta ca au dreptul de a lucra pe masina de radar… Sa aiba vizele la zi. B. Copie dupa certificatul metrologic al aparatului radar cu modelul si seria aparatului. C. Legitimatia care atesta faptul ca are dreptul de a conduce masina Ministerului de Interne… Sa fie vizata.

D. Daca mai fac scandal, le cereti sa va arate “ordinul de serviciu”… Este un fel de foaie de parcurs in care scrie unde au voie sa isi desfasoare activitatea respectiva.

Aceste acte trebuie sa fie intotdeauna asupra agentului de pe radar… Dar faptul ca-l mai intrebi de ele, de cele mai multe ori duce la un… simplu avertisment. – Sursa:OnlineReport

(Visited 8 times, 1 visits today)

Infiintare firma Bucuresti – Ilfov

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a luat o decizie care ar putea afecta şi dosarul lui Victor Ponta de la DNA, generând o jurisprudenţă favorabilă premierului. Pornind de la o situaţie din Bulgaria, CJUE a hotărât că, în cazul contractelor de consultanţă, prestatorul poate fi plătit indiferent dacă beneficiarul a apelat sau nu la serviciile contractate. Dispare aşadar caracterul fictiv al serviciilor de consultanţă chiar dacă, în realitate, cei care trebuia să ofere consultanţa doar au stat la dispoziţia celor care i-au plătit, fără să facă altceva. Chiar şi aşa, decizia ar putea fi speculată de Victor Ponta mai degrabă mediatic, infracţiunea de fals în cazul său constând în emiterea retroactivă a unor facturi pentru servicii inexistente.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat publicității joi, 3 septembrie 2015, hotărârea pronunțată în cauza C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Directivei TVA și a fost formulată în cadrul unui litigiu între Asparuhovo Lake Investment Company OOD (ALIC), pe de o parte, și directorul Direcției „Contestații și practici în materie fiscală și de securitate socială” pentru orașul Varna, din cadrul administrației centrale a Agenției Naționale a Veniturilor Publice, pe de altă parte, cu privire la deducerea TVA care a fost aplicată în amonte pentru achiziția de servicii de consultanță pe bază de abonament.

ALIC, o societate bulgară a cărei activitate are ca obiect principal agricultura, horticultura, creșterea animalelor, a încheiat contracte de abonament având ca obiect servicii de consultanță cu patru alte societăți („prestatorii”) în domeniile finanțării întreprinderilor, dezvoltării comerciale, serviciilor de consultanță juridică și, respectiv, în domeniul serviciilor privind securitatea informațiilor. Ea s‑a angajat să le plătească o remunerație săptămânală, plătită în fiecare zi de luni a săptămânii care urmează celei pentru care este datorată remunerația. Ulterior, ALIC a dedus TVA‑ul indicat pe facturile emise de prestatori.

În urma unui control fiscal, administrația fiscală a constatat că facturile au fost emise în termenul indicat în contracte, contabilizate în mod corespunzător în registrele prestatorilor, precum și în cele ale ALIC și că au făcut obiectul unei declarații privind TVA‑ul. Administrația fiscală a considerat că nu a fost prezentată nicio probă cu privire la tipul, la cantitatea și la natura serviciilor furnizate în mod real, în special niciun document direct referitor la numărul de ore executate, și că nu au fost furnizate niciun fel de informații cu privire la modul de stabilire a prețurilor serviciilor. Prin urmare, administrația fiscală a emis o decizie de impunere prin care a refuzat societății ALIC dreptul de a deduce TVA‑ul facturat de prestatori asupra sumei de 33.349 de leva bulgare, adică aproximativ 17.000 de euro.

ALIC a contestat decizia și, ulterior, a introdus o acțiune la instanța de trimitere care a sesizat CJUE cu mai multe întrebări referitoare la Directiva TVA.

Curtea a decis că Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că noțiunea „prestare de servicii” cuprinde contractele de abonament privind prestarea de servicii de consultanță unei întreprinderi, în special de natură juridică, comercială și financiară, în cadrul cărora prestatorul s‑a pus la dispoziția beneficiarului pe durata contractului. În ceea ce privește contractele de abonament privind prestarea de servicii de consultanță precum cele în discuție în litigiul principal, Directiva TVA trebuie interpretată în sensul că faptul generator al taxei și exigibilitatea acesteia intervin la expirarea perioadei pentru care s‑a convenit plata, fără să prezinte importanță dacă beneficiarul a apelat efectiv sau cât de des a apelat la serviciile prestatorului,scrie juridice.ro.

Atentie la inspectiile fiscale! ANAF efectueaza controale mai drastice

Inspectiile fiscale efectuate de ANAF in ultimele sase luni arata ca institutia se concentreaza pe noi directii atunci cand verifica activitatea firmelor, a precizat Alex Milcev, specialist EY. In plus, inspectorii fiscali au transformat cu usurinta in ultima perioada spetele fiscale in spete penale. Avand in vedere aceste aspecte, firmele ar trebui sa aiba o abordare preventiva si sa se pregateasca cu atentie pentru eventualele inspectii fiscale, este de parere specialistul.

Experienta ultimelor sase luni ne arata anumite tendinte noi in derularea inspectiilor fiscale, de care companiile trebuie sa tina cont pentru a evita amenzi, penalitati, dar si repercusiuni mai serioase, sustine Alex Milcev, Partener si Lider al departamentului de Asistenta fiscala si juridica, EY Romania, intr-un comunicat al companiei remis astazi redactiei.

Mai exact, organele fiscale se concentreaza cu predilectie pe doua directii: o data pe aspecte legate de servicii, dobanzi si redevente in tranzactiile intra-grup si, in al doilea rand, pe deductibilitatea cheltuielilor cu servicii, deci implicit si deductibilitatea TVA, a adaugat acesta.

De asemenea, specialistul sustine ca inspectorii se concentreaza tot mai mult pe analiza substantei economice a tranzactiilor, dar si pe tranzactiile cu contribuabili inactivi.

Mai mult decat atat, o alta tendinta din ce in ce mai evidenta este usurinta cu care inspectiile fiscale pot‚ in ultimul timp, transforma o speta fiscala intr-o speta penala, cu implicarea rapida a procuraturii, sau chiar a DNA, in cazul unor acuzatii mai grave, a subliniat Alex Milcev.

“Suspiciunile de evaziune fiscala se contureaza mult mai rapid decat pana acum si reprezinta o parghie pe care organele fiscale o folosesc pentru a pune presiune suplimentara pe companii. De aceea, recomandam tuturor companiilor sa fie vigilente, sa aiba o abordare preventiva continua la nivelul oricarui aspect fiscal si sa se pregateasca cu atentie pentru eventuale inspectii fiscale”, a precizat specialistul EY.

Conform sursei citate, ANAF si-a trasat recent ca obiectiv optimizarea inspectiilor fiscale, astfel incat timpul de derulare si numarul lor sa scada. In acest sens, institutia planifica trecerea de algoritmul manual de selectie a contribuabililor vizati pentru inspectie, utilizat in prezent, la un algoritm informatizat.

Cum te pregatesti pentru o inspectie fiscala?

In situatia in care contribuabilii sunt supusi unei inspectii fiscale acestia trebuie sa se situeze intr-un raport de egalitate cu organele fiscale, a declarat Lucia-Raluca Nae,director financiar la compania Quintiles, in cadrul unei conferinte pe teme de fiscalitate organizata in martie anul trecut.

Mai mult, numarul angajatilor din firma care intra in contact cu inspectorii trebuie sa fie cat mai mic, pentru a evita in acest fel scurgeri de informatii care ar putea afecta firma, sustine sursa citata.

In plus, nu este recomandat ca firmele sa astepte discutia finala cu inspectorii pentru a clarifica diverse aspecte, pentru ca ar putea fi prea tarziu, ci ar trebuie sa existe un dialogpe tot parcursul inspectiei, este de parere aceeasi sursa.

Potrivit Codului de Procedura Fiscala, contribuabilii trebuie sa le asigure inspectorilor un spatiu adecvat unde sa-si poata desfasura activitatea si sa pastreze in siguranta documentele, iar inspectia se poate desfasura doar in timpul orelor de munca.

In plus, pe durata inspectiei, contribuabilii sunt obligati sa colaboreze cu inspectorii fiscali, dar au si dreptul de a fi informati de catre echipa de control despre cum decurge aceasta. De asemenea, cei verificati au dreptul sa se impotriveasca reverificarii unei perioade care a facut deja obiectul unei inspectii fiscale. Reverificarea se face doar prin decizia conducatorului autoritatii fiscale, in situatia cand apar elemente noi ce nu au fost cunoscute primei echipei de inspectie.

Gabriel Sincu, Executive Director al Tax Advisory Services EY Romania, a precizat intr-un articol publicat in 2013 pe blog-ul sau ca, in functie de solicitarile inspectorului, contribuabilul poate solicita o pauza in care sa se consulte cu avocatul sau contabilul.

Pe durata inspectiei, inspectorii pot cere lamuriri si explicatii scrise, daca sunt nemultumiti de primele informatii primite. Pentru explicatii, contribuabilul primeste o lista cu intrebari punctuale la care trebuie sa se raspunda intr-o perioada de timp care va fi agreata de comun acord.

Gabriel Sincu le recomanda contribuabililor:

 • sa nu se grabeasca sa raspunda si sa nu scrie mai mult decat este necesar;
 • sa foloseasca un limbaj clar, concis si la obiect, fara a face referinta la elemente care nu au legatura cu subiectul;
 • inainte sa inmaneze echipei de inspectie raspunsurile, sa le confirme continutul cu avocatul sau consultantul fiscal, deoarece o exprimare nefericita poate genera mari complicatii.

In plus, contribuabilul trebuie sa verifice daca inspectorul detine:

 • legitimatia de verificare fiscala, care atesta imputernicirea speciala a titularului in fata contribuabilului; aceasta este nominala, netransmisibila si trebuie semnata de presedintele ANAF;
 • ordin de serviciu semnat de conducatorul structurii cu atributii de verificare fiscala, fara de care legitimatia nu este valabila.

Atentie! Legitimatiile utilizate de functionarii ANAF la inspectiile fiscale au fost schimbate in 2014 de autoritatea fiscala. Puteti consulta noile modele AICI.

Ce documente verifica Fiscul?

Specialistii de la TPS au precizat, intr-un articol mai vechi publicat de AvocatNet.ro, ca pentru a-si gasi tintele de inspectat, inspectorul fiscal face o analiza de risc, pe care o actualizeaza in permanenta, iar pentru contribuabili, riscul fiscal este posibilitatea ca organele de control sa stabileasca obligatii fiscale suplimentare de plata. Astfel, factorii de risc pe care ii poate lua in calcul Fiscul sunt:

 • tot ce iese din comportamentul normal, raportat la performantele companiei/industriei; de exemplu: inregistrezi pierderi mai multi ani consecutiv/fluctuatii de profit/necorelarea intre rezultatele financiare si taxele platite;
 • tranzactii cu parti afiliate rezidente sau nerezidente;
 • tranzactii cu societati aflate in paradisuri fiscale;
 • contracte de servicii si de licentiere pentru care se platesc sume semnificative;
 • structuri de remunerare/beneficii acordate personalului;
 • evenimente speciale: dezinvestitii, achizitii, fuziuni, schimbari ale modelului de afaceri,
 • externalizarea unor departamente, etc.

Totodata, documentele pe care trebuie sa le pregatiti pentru o inspectie fiscala sunt urmatoarele:

 • Registrul de Evidenta Fiscala, daca platiti impozit pe profit;
 • Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate;
 • Documente pentru cheltuielile efectuate in scopul promovarii vanzarilor (politica comerciala, politica campaniei promotionale, decizii interne);
 • Documente aferente urmatoarelor situatii:
  • lipsuri de la inventar (decizii interne, note contabile, etc.);
  • pierderi tehnologice (decizii interne, decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc.);
  • casarea mijloacelor fixe (decizii interne, note contabile, etc.);
  • reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.);
  • sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare).
 • Certificatele de rezidenta fiscala ale beneficiarilor de venituri (sa fie conforme cu cerintele legislatiei nationale);
 • Documente justificative pentru cheltuielile estimate inregistrate in perioadele fiscale verificate (contracte, ordine de cumparare);
 • Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe (Registrul mijloacelor fixe, procese verbale de punere in functiune);
 • Dosarul preturilor de transfer;
 • Documente ce justifica dreptul de deducere;
 • Documente ce atesta scutirea de TVA;
 • Corelatii intre balante, jurnale de TVA si declaratii de TVA;
 • Documentul care atesta plata TVA catre bugetul de stat;
 • Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor intracomunitare, sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.

Specialistii TPS au mai spus la acea data ca legea nu da nicio indicatie despre cate documente sunt necesare si suficiente pentru a sustine daca o cheltuiala are sens din punct de vedere al afacerii respective, respectiv nu este artificiala si, in consecinta, este deductibila. Practica arata ca doar acolo unde exista explicatii pertinente, insotite de rapoarte si documente justificative, precum si transparenta privind determinarea onorariilor serviciilor, autoritatile fiscale accepta deductibilitatea cheltuielilor.

In plus, contribuabilii trebuie sa fie atenti la locul prestarii serviciilor din documente si la costurile declarate de actionari.

Conform consultantilor de la TPS, in avizul inspectiei se precizeaza urmatoarele informatii:

 • Forma de inspectie fiscala, partiala sau generala;
 • Perioada verificata pentru fiecare impozit/contributie;
 • Locul desfasurarii inspectiei fiscale, la sediul contribuabilului/organului fiscal/alt sediu ales de comun acord;
 • Metoda de control, prin sondaj/electronic;
 • Posibilitatea de a solicita amanarea datei inceperii controlului.

Amanarea inspectiei se solicita doar o singura data si se aproba sau se solicita de catre organul fiscal prin decizie.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_39803/Atentie-la-inspectiile-fiscale-ANAF-efectueaza-controale-mai-drastice.html

(Visited 13 times, 1 visits today)

Infiintare firma Bucuresti – Ilfov

Posts Tagged ‘comparaţie dintre un PFA şi un SRL’

Persoanele care doresc să înceapă o afacere profitabilă sunt sfătuite să redacteze un plan de afaceri şi să afle mai multe informaţii privind formele juridice care se potrivesc atât cu obiectivele precum şi cu organizarea afacerii lor. Alegerea unei forme de organizare poate influenţa succesul afacerii. ‘Ce alegem PFA sau SRL?’ este o întrebare des întâlnită pe forumurile juridice accesate de persoanele cu ambiţii antreprenoriale. Va oferim o prezentare detaliată a avantajelor şi a dezavantajelor acestor forme de organizare. Pentru a putea estima atât cheltuielile cât şi veniturile unei afaceri este recomandat să citiţi această comparaţie dintre un PFA şi un SRL.

PFA (Persoană Fizică Autorizată) Avantajele acestei forme juridice sunt: – costurile înfiinţării sunt mai reduse (aproximativ 250 RON taxe percepute de Registrul Comerţului); – cheltuieli mici de administrare ; – contabilitatea se poate ţine chiar şi de persoană care a solicitat înfiinţarea PFA-ului şi nu este nevoie de un contabil autorizat. În situaţia în care optaţi pentru angajarea unui contabil costul serviciilor de contabilitate este mult mai redus decât în cazul unui SRL; – se vor depune numai câteva declaraţii la ANAF – o persoană fizică autorizată poate avea angajaţi; – PFA-urile pot beneficia de profitul realizat oricând fără a împărţi dividendele sau a trece anul în documentele oficiale, dar bineînţeles să ia în calcul taxele ce vor trebui plătite către stat pentru acel profit – procesul de desfiinţare a unui PFA este mult mai simplu şi necesită costuri mai mici – un PFA are doar trei obligaţii către bugetul de stat: impozit 16% pe venitul net, 5,5% din venitul brut pentru sănătate şi 31,3% din venitul lunar declarat de asigurat (adică venitul pentru care doresc să se asigure) contribuţii la sitemul de pensii CAS. – Există şi anumite categorii de PFA care nu datorează contribuţii la pensii.   Dezavantajele unei PFA: – pentru a putea înfiinţa o PFA este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a solicitantului în domeniul de activitate solicitat: diplome, atestate, carte de muncă din care rezultă experienţa profesională, etc; – se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se doreşte autorizarea PFA-ului; asta înseamnă că nu în orice domeniu poți funcționa ca PFA – Contribuţiile pentru sănătate şi CAS se vor plăti şi în situaţia în care PFA-ul nu realizează venit în cursul unui an, iar în această situaţie stabilindu-se ca bază de calcul venitul minim pe economie. – în situaţia unor datorii ale PFA răspunderea persoanei fizice este maximă. Pentru a achita toate datoriile antreprenorii pot ajunge chiar să-şi sacrifice şi bunurile personale; – posibilităţi mai reduse de dezvoltare a afacerii în unele situaţii. –

SRL (Societate cu Răspundere Limitată)

Avantajele acestei forme juridice sunt:

– nu este obligatorie depunerea unor documente care atestă pregătirea şi experienţa profesională a fondatorilor firmei în domeniul de activitate; – se pot alege mai multe coduri CAEN pentru a putea desfăşura mai multe activităţi economice din domenii diferite; nu există limite de activitate

– în cazul datoriilor, răspunderea fiecărui asociat este limitată la capitalul social pe care l-a depus în momentul înfiinţării firmei;

– SRL-urile au acces şi pot participa la licitaţii private sau publice;

– începând cu data de 1 februarie 2013 toate firmele care realizează venituri sub 65.000 de euro, indiferent de numărul de salariaţi, plăteasc un impozit de doar 3% pe venituri (care-l înlocuiește pe cel de 16% profit). Avantajul este clar pentru firmele cu cheltuieli mai mici și, în unele cazuri acest impozit pe micro, poate face un SRL mai avantajos fiscal chiar decât un PFA. – întreprinzătorii tineri (sub 35 de ani) pot descoperi beneficiile programului de înfiinţare a societăţilor de tip SRL-D, în cadrul căruia pot solicita sprijin nerambursabil de la stat (în limita sumei de 10.000 euro) şi pot beneficia de diferite reduceri de taxe, cum ar fi cele de înfiinţare percepute de Registrul Comerţului;

Dezavantajele acestei forme juridice sunt:

– înfiinţarea unui SRL necesită o investiţie mai mare decât în cazul unui PFA. Taxele percepute de Registrul Comerţului sunt de 550 lei (în cazul înfiinţării unui SRL cu asociat unic) ; – la înfiinţarea unui SRL este obligatorie depunerea capitalului social minim de 200 de lei; – contabilitatea se va ţine de un contabil autorizat care va întocmi şi va semna toate declaraţiile şi raporturile depuse la organele de inspecţie fiscală; costuri pentru contabilitate sunt mai mari decât în cazul unui PFA și în general cheltuielile de administrare sunt mai mari.

– Pe lângă impozitul de 16% pe profit (sau 3% pe venit în cazul unei microîntreprinderi) asociaţii SRL-urilor vor fi obligaţi să plătească încă 16% impozit pe dividende. Este singura modalitate legală de a scoate bani din firmă (spre deosebire de PFA). Mai mult, dacă un asociat nu are şi alte surse de venit de natură salarială, statul va aplica și va reține contribuţia de asigurări sociale din dividende;

– desfiinţarea unui SRL presupune o procedură complicată, durează mult timp (aproximativ 2 luni) şi necesită costuri mai mari.

Analizând atât avantajele cât şi dezavantajele fiecărei forme juridice prezentate mai sus puteţi să alegeţi care din cele două forme va este mai avantajoasă în desfăşurarea activităţii economice, conform legislaţiei în vigoare dar și a specificului activității pe care doriți să o porniți.

Sursa:: http://www.biziday.ro/2013/11/08/diferente-avantaje-si-dezavantaje-intre-un-pfa-si-un-srl/#sthash.5CFha8XN.dpuf

SMS-urile nedorite pe telefon: In ce conditii poti fi informat telefonic despre reclame?

In incercarea de a-si transmite mesajele unui numar cat mai mare de potentiali clienti, firmele se folosesc si de comunicari comerciale telefonice, pe langa cele prin e-mail. Insa, pentru a putea face acest lucru in mod legal, exista cateva reguli de baza ce trebuie respectate, altfel sanctiunile pot fi usturatoare.

Regulile referitoare la comunicarile comerciale prin intermediul telefonului (apeluri si/sau SMS-uri) sunt stabilite in momentul de fata prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Totodata, acestea sunt completate atat de reglementarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cat si de cele privind comertul electronic.

In esenta, o comunicare comerciala este orice forma de comunicare ce are drept scop promovarea directa sau indirecta a unor produse si servicii, precum si a imaginii, numelui/denumirii, firmei sau emblemei unui comerciant/unei profesii.

Obtinerea acordului persoanei vizate, obligatorie

La fel ca in cazul comunicarilor comerciale prin e-mail, si cele telefonice necesita acordul prealabil al persoanei vizate, dupa cum ne-a declarat Horia Ispas, Managing Associate la Tuca Zbarcea si Asociatii (foto). Astfel, firmele trebuie sa obtina un consimtamant expres care sa poata fi probat ulterior.

“Conditia fundamentala pentru transmiterea de comunicari comerciale este obtinerea consimtamantului prealabil expres al persoanei vizate. In virtutea acestei obligatii, comerciantul comunicator va trebui sa utilizeze metode eficiente prin care sa fixeze in mod durabil (si sa poata proba ulterior) consimtamantul persoanei vizate”, a explicat specialistul pentru AvocatNet.ro.

In acelasi timp, a punctat Horia Ispas, acordul obtinut trebuie sa indeplineasca anumite conditii: “Sa fie exprimat de persoana vizata in cunostinta de cauza cu privire la identitatea operatorului, scopul prelucarii (de exemplu, marketing direct), drepturile persoanei vizate (si anume dreptul de acces la datele sale, dreptul de interventie, dreptul de opozitie) si sa fie neechivoc”.

Obtinerea consimtamantului expres poate fi facuta prin orice metoda care sa asigure pastrarea acordului si probarea ulterioara a acestuia, in caz ca este necesar. In acest sens, un exemplu este “casuta de opt-in”.

“Standardul de buna-practica pentru obtinerea consimtamantului este «casuta opt-in». De exemplu, completarea unui formular de promotie prin care persoana vizata ofera datele sale personale si exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestora pentru scopuri de marketing direct, prin bifarea unei casute de acceptare”, a precizat specialistul.

Cat de legale sunt bazele de date si cum pot fi vandute altor firme

Legea nu interzice firmelor sa faca baze de date cu informatiile de contact ale potentialilor clienti, insa acestea sunt nevoite sa obtina in prealabil consimtamantul persoanelor vizate. Iar daca societatile intentioneaza sa vanda mai departe bazele de date, potentialii clienti trebuie sa-si dea acordul si pentru transferul informatiilor personale catre terti.

“Compilarea unor baze de date cu date de contact in mediu electronic (numere de telefon, adrese de e-mail) si fizic (adrese postale) se poate face prin obtinerea consimtamantului persoanelor vizate. Transferul acestor baze de date (inclusiv prin vanzare) nu este legal decat daca persoanele vizate si-au dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor lor atat de operatorul initial, cat si de catre terti. Cu alte cuvinte, persoana vizata trebuie sa isi fi dat acordul si pentru transferul datelor sale catre terti, pentru scopul urmarit (marketing direct)”, a spus specialistul de la Tuca Zbarcea si Asociatii.

De exemplu, daca o persoana isi da acordul ca doar firma X sa-i foloseasca datele de contact pentru trimiterea de comunicari comerciale, aceasta nu este indreptatita sa le vanda mai departe firmei Y.

Horia Ispas a tinut sa sublinieze ca, in practica, folosirea unor astfel de baze de date “cumparate” sau “inchiriate” poate fi problematica tocmai pentru ca firma care le obtine are dificultati in probarea existentei acordului persoanelor vizate.

Totodata, trebuie retinut ca datele de contact ale prietenilor, rudelor sau colegilor nu pot fi oferite firmelor decat daca persoanele in cauza si-au dat acordul expres pentru acest lucru.

Comunicarile comerciale nesolicitate, sanctionate cu amenzi de pana la 100.000 de lei

In lipsa existentei consimtamantului expres, comunicarile comerciale sunt interzise, potrivit dispozitiilor Legii nr. 506/2004, indiferent ca este vorba de o persoana fizica sau una juridica.

“Este interzisa efectuarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare si comunicare care nu necesita interventia unui operator uman, prin fax ori prin posta electronica sau prin orice alta metoda care foloseste serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, cu exceptia cazului in care abonatul sau utilizatorul vizat si-a exprimat in prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari”, scrie in actul normativ.

Intr-o astfel de situatie, amenzile pe care le risca firmele sunt cuprinse intre 5.000 si 100.000 de lei. Iar in cazul societatilor care au o cifra de afaceri de peste 5.000.0000 de lei, amenda poate fi in cuantum de pana la 2% din cifra de afaceri.

Important! De constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal (inclusiv pentru comunicarile comerciale nesolicitate) se ocupa, asa cum a mentionat Horia Ispas, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41133/Comunicarile-comerciale-prin-telefon-In-ce-conditii-poti-fi-informat-telefonic-despre-produse-sau-servicii.html

(Visited 6 times, 1 visits today)