Schimbarea formei juridice a unei societati comerciale la Registrul Comertului

O firma isi poata schimba forma juridica, dupa cum prevede legislatia in vigoare. Insa pentru acest lucru va trebui sa inregistreze modificarea la Registrul Comertului.

Schimbarea formei juridice a unei firme nu atrage crearea unei persoane juridice noi, se subliniaza in Legea societatilor nr. 31/1990. De exemplu, persoana juridica existenta isi poate schimba forma din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni si invers.

Oricare ar fi varianta pentru care persoana juridica opteaza, actul constitutiv al firmei va trebui modificat. In plus, acest document impreuna cu alte acte vor trebuie depuse la Registrul Comertului pentru inregistrarea modificarilor.

Ce documente trebuie depuse la Registrul Comertului?

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul ONRC, persoanele juridice care vor sa isi schimbe forma trebuie sa depuna la Registrul Comertului un dosar ce va contine mai multe documente.

In primul rand, trebuie depusa o cerere de inregistrare, in original, precum si actul modificator al actului constitutiv, adica hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic original.

Hotararea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde urmatoarele informatii:

 • antetul firmei,
 • numar si data,
 • semnaturile persoanelor abilitate;
 • in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat. In preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare.

ONRC informeaza ca actul modificator poate fi autentificat de notarul public/poate fi atestat de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, poate contine darea de data certa a notarului public sau a serviciului de asistenta din cadrul registrului comertului sau poate fi incheiat sub semnatura privata.

In acelasi timp, pentru schimbarea formei juridice este necesar si actul constitutiv, corespunzator noii forme juridice de societate, in original, precum si certificatul de inregistrare, tot in original, se mentioneaza pe site-ul ONRC.

In cazurile in care situatia o cere, persoanele juridice trebuie sa depuna la Registrul Comertului si urmatoarele documente:

 • dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social, in copii (de exemplu, foaie de varsamant, ordin de plata, chitanta CEC, titlul de proprietate, titlurile de creanta, bilantul contabil);
 • declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
  • persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
  • persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
  • alte avize prealabile prevazute de legile speciale, in copii;
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Ce tarife se percep pentru schimbarea formei juridice?

Persoanele juridice care isi schimba forma trebuie sa faca dovada achitarii unor taxe la Registrul Comertului. Conform informatiilor ONRC, acestea trebuie sa plateasca taxele de registru, in valoare de 250 lei.

De asemenea, mai trebuie sa achite inca 150 lei, reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014.

In plus, ONRC mentioneaza si o taxa de 72 lei pentru fiecare sediu autorizat pe baza declaratiei pe proprie raspundere (45 lei taxa de registru, plus 27 lei reprezentand un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare si 10% Fondul de buletin prevazute de Legea nr. 85/2014).

La toate acestea se adauga tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Taxele pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile registrului comertului, precum si cu mandat postal, ordin de plata.

Odata achitate aceste taxe, chitantele si documentele mentionate anterior vor fi numerotate si incluse intr-un dosar cu sina, pe care persoanele juridice il vor depune direct la registrul comertului, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Atentie! Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Solutionarea cererii revine in competenta directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate, se precizeaza pe site-ul ONRC.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38886/Schimbarea-formei-juridice-a-unei-societati-comerciale-Ce-formalitati-aveti-de-indeplinit-la-Registrul-Comertului.html

Stiati ca?

Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0724.113.188. Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

Infiintare firma – S.R.L.

Preturi infiintare firme

INFIINTARE FIRMA CONTACT

(Visited 238 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Advertisement
Contact:

.

Telefon:
Program: Luni-Vineri: 8-20.
Tel: