Contract de munca suspendat: Ce obligatii mai are angajatorul in aceasta situatie?

Contractul de munca poate fi suspendat din diverse motive, fie prin acordul partilor, fie la initiativa angajatorului sau chiar a angajatului. Ce se intampla cu drepturile si obligatiile acestora in cazul suspendarii CIM, precum si ce contributii mai trebuie platite statului, aflati din materialul urmator.

Potrivit Codului muncii, suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Suspendarea contractul individual de munca se realizeaza pe o perioada de timp determinata, ce difera in functie de motivul suspendarii, avand ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

„In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept”, se mai arata in actul normativ mentionat.

In ce situatii va fi suspendat un CIM?

Codul muncii stabileste, la art. 50, ca un contract individual de munca poate fi suspendat de drept in urmatoarele situatii:

concediu de maternitate;
concediu pentru incapacitate temporara de munca;
carantina;
exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului;
indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
forta majora;
in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;
de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.
Reglementarile stabilesc, de asemenea, ca un CIM poate fi suspendat atat din initiativa salariatului, cat si din cea a angajatorului.

Astfel, un angajat poate solicita suspendarea contractului sau de munca in cazul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani sau a concediului pentru formare profesionala.

De asemenea, tot la initiativa salariatului, se poate suspenda CIM pentru participarea la greva sau pentru exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului

In ceea ce priveste dreptul angajatorului de a suspenda contractul de munca al salariatului sau, acesta poate fi exercitat, spre exemplu, pe durata detasarii, in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare sau a suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Totodata, angajatorul poate dispune suspendarea CIM pe durata cercetarii disciplinare prealabile sau daca a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti

Atentie! In aceste doua cazuri, insa, daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

Contractul individual de munca poate fi suspendat si prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Ce obligatii mai are angajatorul in timpul in care CIM este suspendat?

Pe perioada suspendarii contractului de munca, salariatului ii revin toate drepturile si obligatiile cuprinse in contractul de munca, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de munca aplicabil si legi speciale, exceptie facand drepturile de natura salariala, dupa cum a declarat, la solicitarea noastra, Alina Musat, Payroll Manager in cadrul Finexpert.

Pe de alta parte, insa, Codul muncii stipuleaza, mai departe, ca, in cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

La fel ca si in cazul salariatului, a explicat expertul contactat de noi, angajatorului ii revin toate obligatiile prevazute in contractul de munca, regulamentul intern, contractul colectiv de munca aplicabil si legile speciale.

In schimb, mentioneaza Alina Musat, angajatorul nu plateste contributii sociale daca salariatul nu beneficiaza de niciun drept de natura salariala.

Exceptie de la aceasta regula face suspendarea in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, atunci cand salariatul beneficiaza, totusi, de o indemnizatie din partea angajatorului ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator.

Astfel, potrivit specialistului Finexpert, pentru aceasta indemnizatie, angajatorul plateste urmatoarele contributii :

contributia pentru asigurari sociale;
contributia pentru asigurari de sanatate;
contributia pentru concedii si indemnizatii;
fondul de risc pentru accidente si boli profesionale;
fondul de garantare a creantelor salariale.
Ce se intampla, insa, daca firma are vreun contract de medicina muncii cu un centru medical si plateste abonament lunar pentru fiecare angajat?

Potrivit prevederilor art. 8 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, serviciile medicale profilactice prin intermediul carora se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt urmatoarele:

examenul medical la angajarea in munca;
examenul medical de adaptare;
examenul periodic;
examenul la reluarea activitatii;
examenul de supraveghere speciala;
promovarea sanatatii la locul de munca.
„Asadar, avand in vedere faptul ca, pe durata suspendarii contractului se munca nu se vor efectua astfel de examene obligatorii, abonamentul de medicina muncii pe care angajatorul il plateste lunar pentru salariatul in cauza se poate suspenda pentru cazurile in care perioada suspendarii acestuia este de cel putin o luna”, a subliniat Alina Musat.

Expertul a adaugat, totodata, ca, daca inceteaza suspendarea, iar salariatul revine la munca, angajatorul va plati salariul retroactiv, inclusiv pentru perioada suspendarii.

Aceasta plata se realizeaza, insa, doar in cazul in care contractul de munca este suspendat din initiativa angajatorului, pe durata cercetarii disciplinare a salariatului sau daca salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale si se constata nevinovatia celui in cauza.

„Salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului”, se mentioneaza la art. 52 din Codul muncii.

Ce elemente obligatorii trebuie sa contina decizia de suspendare a CIM pentru a fi aplicata salariatului?

Desi Codul muncii nu impune anumite reguli in domeniu, angajatorii trebuie, totusi, sa fie atenti la redactarea deciziei de suspendare.

Mai precis, dupa cum a mentionat mai demult pentru AvocatNet.ro, Ofelia Teodorescu, avocat si consultant in Forumul AvocatNet.ro, procedura trebuie sa se bazeze pe criterii obiective si sa fie dispusa cu buna credinta.

De asemenea, trebuie respectate si unele conditii de forma ale deciziei. Astfel, decizia de suspendare a contractului de munca trebuie sa fie emisa in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii.

Avand un caracter temporar, masura suspendarii va dura pana la incetarea cauzelor care au determinat-o. „De aici rezulta, in mod implicit, obligatia angajatorului de a preciza, fara echivoc, cauza care determina suspendarea”, a adaugat specialistul.

Apoi, trebuie mentionate, in cuprinsul deciziei de suspendare a CIM, si data cand incepe si cand se termina suspendarea, intrucat, conform explicatiilor avocatului, institutia suspendarii este unul dintre instrumentele prin care se asigura si protectia salariatului, iar nu numai a intereselor angajatorului.

Prin urmare, conchide Ofelia Teodorescu, decizia de suspendare a CIM trebuie sa indeplineasca, in mare, aceleasi conditii ca si decizia de sanctionare: cauza/ motivele care au dus la suspendarea contractului de munca, perioada suspendarii, temeiul de drept, termenul in care aceasta decizie poate fi contestata, precum si instanta competenta, unde sanctiunea poate fi contestata.

Atentie! Lipsa unei singure informatii din cele mentionate mai sus duce la anularea deciziei de suspendare sau de sanctionare de catre instanta de judecata.

Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38426/Contract-de-munca-suspendat-Ce-obligatii-mai-are-angajatorul-in-aceasta-situatie.html

Stiati ca?

Acum puteti infiinta o firma fara batai de cap si fara costuri exagerate cu ajutorul unui consultant? Daca doriti un consultant pentru infiintare firma, ne puteti apela la numarul 0724.113.188. Pentru mai multe informatii despre modalitatea de inmatriculare a unei societati va recomandam sa cititi si articolele:

Infiintare firma – S.R.L.

Preturi infiintare firme

INFIINTARE FIRMA CONTACT

(Visited 136 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Advertisement
Contact:

BUCURESTI, STR IENACHITA VACARESCU NR 17 A SECTOR 4 BUCURESTI REPER HOTEL HOROSCOP – STATIA METROU UNIRII IESIREA BD DIMITRIE CANTEMIR .

Telefon: 0734.319.928
Program: Luni-Vineri: 8-20.
Tel: 0768.511.900

Flag Counter